Ackrediterade CCC i Sverige

Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet var först i Sverige att ackrediteras som Comprehensive Cancer Centre våren 2020.

Det finns för närvarande tre ackrediterade Comprehensive Cancer Centres i Sverige.

Under våren 2022 erhöll Skånes universitetssjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset bekräftelsen på att man möter de högt ställda kraven som ställs på kvalitet, vård, utbildning och forskning inom området cancer.

RCC anser att samtliga universitetssjukhus på sikt bör starta en process för att cancervården och cancerforskningen ska ackrediteras och uppnå status som Cancer Center (CC) eller Comprehensive Cancer Center (CCC) enligt europeisk standard (OECI).

Universitetssjukhus är ett sjukhus som förutom sjukvård också bedriver medicinsk forskning och utbildning av olika yrkesgrupper inom sjukvård.

CCC i Sverige

Karolinska Comprehensive Cancer Center

Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Centre

Sahlgrenska Comprehensive Cancer Centre

Övriga universitetssjukhus i Sverige och dess status avseende ackreditering som CCC

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå (NUS)

Mål: NUS ska fortsätta arbetet för en ackreditering som CCC (Comprehensive Cancer Center) eller CC
Ansvar: Region Västerbotten RCC Norr
Tidsram: 2022–2024

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Information kommer

Universitetssjukhuset, Örebro

Information kommer

Universitetssjukhuset i Linköping (US)

Status: US accepterades formellt som medlemmar i OECI under deras styrande årsmöte i Valencia i juni 2022 och nästa steg är den preliminära utvärdering som behövs innan de kan börja med självskattningsprocessen.

Kontakt: Erik Hilborn, Erik.Hilborn@regionostergotland.se, +46 10 103 98 83