Stenkoll på SVF-patienterna med egen Qlikviewlösning

Vilka patienter med misstanke om skelett- och mjukdelssarkom är under utredning enligt SVF och hur länge har de väntat? På tumörortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset kan David Wennergren och hans kolleger följa varje patients SVF i realtid, genom en nätbaserad dataapplikation.

David WennergrenI stort sett varje dag tar David Wennergren (bilden), vårdenhetsöverläkare för tumörortopedin vid Sahlgrenskas ortopedklinik en titt på läget för klinikens SVF-registrerade patienter. Det går enkelt för honom, tack vare den applikation som kliniken fått hjälp att bygga i verktyget Qlikview. I applikationen är hela vårdförloppet indelat i olika flikar, som gör hela vårdförloppet lätt att överblicka.

Det var när SVF infördes för skelett- och mjukdelssarkom 2017 som David Wennergren kände behov av ett system som gjorde det möjligt att få en sådan överblick över alla patienter och deras respektive väntetider.

– Syftet med SVF är ju att alla patienter som utreds ska uppleva att de får en professionell vård utan onödiga väntetider. Om vi ska nå det syftet måste vi ju själva se var i förloppet var och en befinner sig och kunna identifiera eventuella flaskhalsar. Så jag hade en vision om någon form av it-stöd som tydligt kunde visualisera alla patienter under utredning.

Utnyttjar redan registrerade KVÅ-koder

Patienter med misstänkt sarkom utreds oftast i en lång kedja, berättar David Wennergren. Efter remissen, då SVF startas, får de tid på kliniken för ett nybesök då det tas en biopsi. När den analyserats vidtar en multidisciplinär konferens, då diagnosen fastställs eller avskrivs. Vid fastställd diagnos är nästa steg givetvis behandling, vilket nästan alltid innebär operation.

– För att kunna övervaka förloppen finns ju en KVÅ-kod för varje händelse. Jag insåg att eftersom vi ändå registrera de koderna borde vi kunna använda dem också för att övervaka var i förloppet varje patient befinner sig.

Han presenterade sin idé för verksamhetsledningen som nappade på idén och kopplade ihop honom med en it-konsult. Denne fick i uppgift att utveckla en applikation på plattformen Qlikview, som redan användes inom Västra Götalandsregionen, VGR.
– Konsulten och jag satte oss ner med papper och penna och jag skissade min vision. Sen gick han hem och skapade appen. Det gick snabbt och blev inte alls dyrt, jag tror det landade på omkring 35 000 kronor i konsultarvode, säger David.

Bygger på uppgifter från Elvis

Qlikview är en programvara som kan läsa av och fånga de koder som är satta i sjukhusets patientadministrativa system, Elvis. Det innebär, att så snart en patient registreras för SVF syns det också i Qlikview. 

– Så med några enkla klick i vår webbläsare kan jag få upp olika flikar som visar listor över i vilket
skede i förloppet som varje patient befinner sig.

Det innebär att det finns en flik för patienter som startat SVF men inte varit på nybesök, en flik för dem som varit på nybesök men vars ärenden inte ännu varit uppe på multidisciplinär konferens. Och så vidare.

Får även fram aktuell väntetidsstatistik

Kopplat till varje flik finns också statistik. Den visar medel- respektive medianväntetiden för respektive stadium på kliniken och siffror på kortast och längst väntetid. Det går också att se hur många patienter som gått igenom förloppet, fördelat på två kolumner: en med de som för tillfället befinner sig i det och en med alla som någonsin gjort det. 

– Man kan också se hur stor andel av patienterna som vi klarat vår mål-tid för varje steg av förloppet och jag kan när som helst plocka ut statistiken för samtliga ledtider, säger David Wennergren.

Det enda sättet att få fram sådana siffror tidigare var att göra det manuellt, konstaterar han.

– Men det gjorde vi sällan. I stället gick vi omkring och trodde saker, vilket ju inte är särskilt tillförlitligt.

Lathund för att stödja läkarna i KVÅ-kodningen

En hand som håller i en lathund med kvå-koderFörutsättningen för att det hela ska fungera är förstås, att alla läkare kommer ihåg att diktera KVÅ-koderna enligt SVF. 

– Självklart har det varit ett ganska stort arbete att nöta in rutinerna för det, men det måste ju göras hur som helst. Men visst, det är en ny sak som ska kommas ihåg i en redan pressad arbetsvardag.

Därför har David Wennergren tryckt upp ett eget material om hur koderna ska sättas och tillverkat små inplastade, färgglada lathundar som sitter på samtliga klinikens datorer så att läkarna ska ha koderna framför sig då de dikterar.

Ser snabbt om något verkar fel

Om någon av dem ändå råkar glömma att registrera koderna märker David Wennergren det snabbt, eftersom han är inne i systemet och tittar varje dag.

– Om jag ser att en patient fått vänta onormalt länge på operation, till exempel, kollar jag med kollegan som skulle ha gjort den och så får jag kanske till svar att ”oj, jag glömde registrera”, och så kan man lösa det.

Om inte David Wennergren är på plats och kan göra sin dagliga kontroll tar en sekreterare sig an den uppgiften. Förhoppningen är att framöver kunna ha en särskild koordinatorsfunktion knuten till applikationen.

Text: Ingela Hofsten
Foto: Magnus Gotander

Läs artikelserien om uppföljning av SVF