Förbokade tider och koordinator halverade väntetiden på ÖNH-kliniken i Borås

På många håll pågår ett intensivt arbete med införandet av standardiserade vårdförlopp. Men på Öron- Näsa- Halskliniken på Södra Älvsborgs sjukhus är systemet redan i full gång. Sedan ett år tillbaka arbetar man med förbokade tider och koordinatorfunktion. Väntetiden från remissankomst till behandlingsbeslut på multidisciplinär konferens har halverats.

Närbild på Malin Börjesson

Nöden är lösningarnas moder. När överläkare Malin Börjesson tog över som tumöransvarig vid ÖNH-kliniken på Södra Älvsborgs sjukhus var väntetiderna för patienter med misstänkta tumörer oacceptabelt långa.

– Vi hade en medianväntetid på 54 dagar från remiss till behandlingsbeslut. Akuta och uppenbara fall togs om hand snabbt men det fanns patienter som fick vänta närmare ett år på färdigställd utredning och behandling, säger hon. Det var en ohållbar situation.

Fasta mottagningar och utvalda läkare

Det första man gjorde på kliniken var att begränsa antalet läkare som tog emot patienter med misstänkta tumörer. Intresse, rätt kompetens och erfarenhet är grundläggande faktorer för ett adekvat omhändertagande av patienterna.

– Sedan införde vi två fasta mottagningar i veckan där de utvalda läkarna kan ta emot vuxna patienter med misstänkta tumörer. På så vis kommer patienterna till rätt mottagning från början och slipper upprepade besök i onödan på kliniken.

Redan vid den första mottagningen finns en kontaktsjuksköterska med som också senare fungerar som koordinator.

– Dels är det bra för patienten att få ett personligt möte med den som är kontaktsjuksköterska och koordinator och dels kan man rent konkret planera hela utredningen redan vid det första besöket. Alla provtagningar, inklusive röntgen och återbesök bokas tillsammans med patienten direkt vid första besöket, säger Malin Börjesson.

Införde förbokade tider

Tack vare att ÖNH-kliniken har förbokade tider på röntgen och för provtagningar ”äger” man hela processen. Patienten kan vara med och välja tider som passar och aktivt delta i planeringen av utredningen. Man kan också planera så att så många provtagningar som möjligt sker under ett och samma besök. På så sätt besparar man patienten många onödiga resor till och från sjukhuset.

– Det upplever jag som en stor fördel för patienterna. Många känner oro inför en utredning som ska starta och det är skönt att kunna gå igenom allt tillsammans vid sittande bord. Patienten ser att vi har en tydlig plan, vilket leder till ökad trygghet.

Alla patienter som ska utredas för misstänkt tumör erbjuds tid för påbörjad utredning inom fem dagar från det att remissen ankommer till kliniken.

– Det passar förstås inte alla, men de har i alla fall möjligheten, säger Malin Börjesson.

Kallar bara via telefon

En sak som utmärker ÖNH-klinikens sätt att arbeta är att samtliga patienter som fått remiss till mottagningen kallas per telefon. Inga brev skickas, utan alla får ett personligt telefonsamtal istället och kan vid samtalet direkt vara med och välja vilken tid som passar dem. Det är inte bara trevligare, det sparar också flera dagar i processen mellan remiss och första besök.

Idag är klinikens kontaktsjuksköterska och koordinator samma person, arbetsuppgifter som hon sköter parallellt med sin ”vanliga” sjukskötersketjänst.

– Det fungerar bra som det är nu, men jag tror inflödet av patienter kommer att öka när de standardiserade vårdförloppen formaliseras. Vårdcentralerna kommer bli mer uppmärksamma på symtom och remittera fler patienter till oss. Många fall kan vi avskriva direkt vid första besöket men för fler patienter kommer det att krävas en utredning och då ökar trycket på koordinatorn. Det är något man måste vara uppmärksam på, säger Malin Börjesson.

Eftersom arbetssättet är relativt nytt är det viktigt att följa upp att allt fungerar som man tänkt sig.

– Vi har inte fler patienter än att jag personligen kan gå igenom hur processen sett ut för var och en av dem. Vi utvärderar regelbundet och korrigerar det som behövs. Genom en öppen diskussion kan vi lära av varandras misstag istället för att begå dem flera gånger.

Text: Micke Jaresand
Foto: Pernilla Lundgren, Fotomedia, SÄS

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat