Från botten till toppen på två år

Olof och Erik misstänks ha prostatacancer. Anta att de startar sina SVF-utredningar samtidigt. Olof handläggs på något av de tio sjukhus som har längst ledtider. Erik opereras i Uddevalla. När Erik är opererad och klar, har Olof mellan 60 och 140 dagars väntan kvar. Hur gör Uddevalla för att åstadkomma Sveriges kortaste ledtider i SVF vid prostatacancer?

År 2015 visade urologsektionen vid kirurgkliniken i Uddevalla goda kvalitetssiffror men långa väntetider.

– Vi bestämde oss för att försöka påverka ledtiderna. Vi gick igenom hela processen och såg två möjliga steg att påverka. Den största förändringen är övergången till ett flexibelt operationsschema som ständigt uppdateras utifrån vilka cancerpatienter som behöver opereras under veckan. Det berättar Jesper Swärd, överläkare och sektionschef på urologsektionen.Jesper Swärd, överläkare och sektionschef på urologsektionen på Uddevalla sjukhus.Jesper Swärd, sektionschef urologsektionen, Uddevalla sjukhus.

Övergången innebar att man nedprioriterade likvärdig fördelning av operationstid mellan kirurgerna. En förändring som kan låta rimlig men inte är alldeles självklar.

Flexibelt operationsschema halverade ledtid

– På kliniken har vi tre kirurger som opererar prostatacancer. De gör ungefär 110 operationer om året. Det innebär en volym på ungefär 30 per operatör. Alla vill operera så mycket som möjligt för att upprätthålla kvalitet och ur den aspekten är 30 operationer ett minimum. Så det finns naturligtvis ett motstånd, då du riskerar att bli nekad optimal utveckling, fortsätter Jesper Swärd. 

Man såg dock ganska omgående att lika mycket operationstid för alla kostade tid som inte gick att förena med SVF.

– Den ena veckan kan vi diagnostisera 10 fall, nästa 20 fall och veckan därpå 2 fall. Det är ju en jättevariabilitet och då går det inte att schemalägga utifrån att varje kirurg ska få lika mycket operationstid, säger Jesper Swärd.

Dagens arbetsschema kräver ett nära och ständigt samarbete mellan operationsplanerare och schemaläggare. Det flexibla schemat och en tydlig styrning utifrån medicinska prioriteringar har halverat ledtiden mellan operationsbeslut till operation, som i dag är 20 dagar (se bild 1). 

– Vi har fortfarande lite att jobba på, även om vi möblerar om i schemat når vi målet endast i 40 procent av fallen. Men jag tror att detta delmål är nåbart om vi justerar ännu hårdare.

I arbetet för att förbättra vårdprocessen identifierade kliniken ytterligare en flaskhals. För att undanröja den krävdes snarare ett beslut än stora förändringar.

– Vi talar ofta om värdet av kontinuitet för patienten och tidigare var det alltid samma läkare som tog vävnadsprovet och som sedan lämnade svaret, säger Jesper.

Läkarkontinuitet kostade för mycket tid

I ett försök att korta ledtiden valde kliniken att åsidosätta kontinuitetsprincipen och lät istället patienten träffa någon av de sju läkare som är specialiserade på prostatacancer vid återbesöket. 

– Vid det här besöket menade vi att det är mindre viktigt att träffa samma doktor än att träffa en person som kan omhänderta PAD-beskedet på ett optimalt sätt. Vi tycker till och med att vi har höjt kvaliteteten på detta sätt, säger Jesper.

Förändringen hade stor inverkan på ledtiden (bild 1).SVF prostatacancer, Urologsektionen kirurgkliniken Uddevalla sjukhus 2015-2017

Bild 1: SVF prostatacancer, Urologsektionen kirurgkliniken Uddevalla sjukhus 2015-2017. Selektion: patienter som valt operation som behandling/del i behandling. Fokus: Förstabesök, PAD-svar och kirurgi.

Bäst i landet – men når inte SVF-målet än

Även om Uddevalla låg bäst till i landet 2017 så nådde man inte målet, 67 procent av patienterna går igenom SVF-utredningarna på de rekommenderade maximala 61 dagarna.

– Jag tror att man kan klara 80 procent av patienterna inom ledtiden. Men det kräver att man har en patologenhet som ger svar på vävnadsproverna i tid. Det har vi inte idag.

Vardagen är tight, bemanningsproblemen är en realitet och besparingskrav är ständigt närvarande. Vad fick urologkliniken i Uddevalla att sätta sig ner och vända in och ut på processen och åsidosätta både likvärdig rätt till utveckling och kontinuitetsprincipen?

– Vi kände att det verkade ohållbart att processen ska ta 150 dagar. Har du hanterat avvikelser om patienter som fått sin cancerdiagnos alldeles för sent... Nej, vi kände att det måste finnas mer vi kan göra.

I dag går Uddevallas vårdförlopp för prostatacancerpatienter dubbelt så fort som genomsnittsförloppet i landet (bild 2).SVF prostatacancer 2017. Kortast, riket och längst. Selektion: patienter som valt operation som behandling/del i behandling.

Bild 2: SVF prostatacancer 2017. Kortast, riket och längst. Selektion: patienter som valt operation som behandling/del i behandling. Fokus: Förstabesök, PAD-svar och kirurgi.

Jesper Swärd poängterar att klinikens insatser för att hålla ledtiderna nere är fullt möjliga även för andra kliniker.

– Kan vi göra det här så kan alla göra det.

Text: Annelie Petersson
Foto: Paul Björkman

Läs vidare: Jesper Swärds tankar om SVF

Fler goda exempel med SVF

Bild för Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Väst

Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

Den samlade vården har ökat tryggheten, effektiviteten och kvaliteten.

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat