Bröstcentrum har kortat väntetiden till operation

När Bröstcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset bildades fanns en önskan om att samla vården kring patienten, öka tryggheten samt förbättra effektiviteten och kvaliteten. Sedan invigningen av centrat våren 2019 har väntetiden från diagnosbesked till operation för patienter med bröstcancer minskat kraftigt.

jenny-heiman-ullmark-580px.jpg

– I en rapport om väntetider för standardiserat vårdförlopp bröstcancer för januari till maj 2020 ser vi att väntetiderna minskat för både tid till operation samt utredning och behandling före operation. Det bekräftar att arbetssättet och synen vi har på att se hela processen runt patienten är framgångsrikt säger Jenny Heiman, Regional processägare för bröstcancer och kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Väntetider vid Bröstcentrum

Under 2020 fram till 31 maj fick 49 procent av patienterna med bröstcancer sin operation efter diagnosbesked inom målnivån på 14 dagar. Vilket går att jämföra med 28 procent under 2019 och 10 procent för 2018.

– Det här beror främst på det arbete vi gjort för att öka operationskapaciteten. Vi har egna operationssjuksköterskor och har kunnat arbeta med flödet kring operation. I år är det även ett resultat av att man har gjort tydliga prioriteringar på cancervården under pandemin, fortsätter Jenny Heiman.

Fler patienter har även fått sitt första besök inom målnivån på 5 dagar. 2019 var det 14 procent av patienterna som fick sitt första besök inom 5 dagar och under 2020 fram till 31 maj fick 36 procent sitt första besök inom målnivån.

På Bröstcentrum har en organisatorisk enhet bildats med en föreståndare, styrgrupp, arbetsgrupp och flera undergrupper som kontinuerligt arbetar med uppföljning och gemensamma projekt. På centrat drivs även gemensamma kliniska projekt och forskningsprojekt.

Tidigare har operationer utförts där det funnits lediga operationssalar. Men nu har Bröstcentrum egna operationssjuksköterskor och operationssalar. Genom arbetet med att förbättra kapaciteten och logistiken kring operation har väntetiderna från diagnosbesked till operation kortats. Koordinatorer för de neoadjuvanta patienterna och rutiner har även påverkat logistiken för denna ökande grupp patienter.

– Vi följer vår SVF-data löpande. Men det är ett av alla mått vi följer upp. Vi vill inte ha kort väntetid och försämrad kvalitet. Vår uppföljning visar att vi gör mer onkoplastikkirurgi, mer rekonstruktiv kirurgi, mer dagkirurgi och vi ger mer neoadjuvant behandling. Om vi bara vill korta väntetiderna så hade det varit en kortsiktig åtgärd på bekostnad av kvaliteten och utvecklingen av vården. Nu sker detta parallellt och dessa kvalitetsparametrar är vi noga med att också följa upp. Vi vill erbjuda patienterna förbättrad kvalitet samtidigt som vi kortar väntetiderna.

Fler digitala vårdmöten och gemensamma lokaler

Framöver fortsätter arbetet med gemensamma mottagningar som delvis redan finns idag. Patienten kan träffa kirurg, onkolog och plastikkirurg vid samma besök och i takt med att digitala vårdmöten blir allt vanligare kan även fler kompetenser runt patienten vara med på samma möte.

– I förlängningen så hoppas vi att vi även lokalmässigt kan knyta ihop oss. Till del har vi det redan så, mammografin och kirurgmottagningen ligger i anslutande lokaler. Men det är en framtidsvision, att Bröstcentrum ska kunna ha gemensamma lokaler avslutar Jenny Heiman.

Fler goda exempel med SVF

Bild för När Karolinska kapade cancerköerna

Stockholm Gotland

När Karolinska kapade cancerköerna

En berättelse om vägen från kris till kontroll

Bild för Från misstanke till kirurgi på fem veckor

Väst

Från misstanke till kirurgi på fem veckor

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Bild för SVF gav snabbare hudutredning och sammansvetsat arbetslag i Halland

Väst

SVF gav snabbare hudutredning i Halland

Kirurgkliniken ligger i topp när det gäller operationer inom maximal ledtid

Bild för Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Syd

Medicinska sekreterare som SVF-koordinatorer

Ger sjuksköterskan mer tid för patienterna

Bild för Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Mellansverige

Fler lungcancerpatienter upptäcks tidigare med SVF

Det framgår av en studie från Värmland

Bild för Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Norr

Teambuilding kortade väntetiderna med fem veckor

Sjuksköterskor ger cancerbesked till patienterna

Bild för Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Syd

Koordinatorer fördubblade Diagnostikens kapacitet

Lyckas hålla ledtiderna för bilddiagnostik

Bild för Från botten till toppen på två år

Väst

Från botten till toppen på två år

Sveriges kortaste ledtider vid prostatacancer

Bild för Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

Norr

Förkortade svarstider på patologen i Sundsvall

SVF en möjlighet att öka effektiviteten

Bild för Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Mellansverige

Huvud- halscancerpatienter i Värmland får kortare ledtider

Införande av koordinator gav resultat