Webbutbildning standardiserade vårdförlopp

RCC Väst har skapat ett utbildningsmaterial som är riktad till all personal som arbetar med standardiserade vårdförlopp (SVF).

Syftet med utbildningen är att kunna ge en övergripande bild av vad SVF innebär samt att öka kunskapen om SVF för övrig personal, till exempel läkare, sjuksköterskor och medicinska sekreterare som inte kommer i kontakt med SVF dagligen.

SVF-samordnare på förvaltningarna kan ge utbildningen men presentationen kan även gås igenom av enskilda medarbetare. Utbildningen är skapad i en PowerPoint-presentation som kan anpassas till vilken målgrupp som avses. Det finns också text i anteckningsfältet i presentationen samt en del länkar för att få mer information.

Introduktion till standardiserade vårdförlopp (SVF) inom cancervårdern (PowerPoint)

Har ni frågor och synpunkter på utbildningen är ni välkomna att ta kontakt med:

porträtt

Marie Boëthius

regional SVF-samordnare

RCC Väst