Remisshantering i Västra sjukvårdsregionen

Kontaktuppgifter för remisshantering enligt standardiserade vårdförlopp finns på respektive förvaltnings webbplats.

OBS! Informationen kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan remiss skickas! 

Saknar du någon uppgift? Kontakta då respektive förvaltnings ordinarie remisskontakt/-enhet alternativt sjukhusens telefonväxel för mer information.

Länkar till kontaktinformation för remisshantering inom i Region Halland: 

 

Vad ska remissen innehålla?

Det finns listat i respektive standardiserat vårdförlopp. 
Ladda ner standardiserade vårdförlopp för respektive diagnos här.

Läs mer om vad remisser från primärvården ska innehålla i kortversionen för respektive standardiserat vårdförlopp.