MENY

Förvaltningars kontaktpersoner

Kontaktpersoner vid respektive förvaltning i västra sjukvårdsregionen för frågor om SVF-registrering, kodning och uttag av SVF-rapporter.

Kungälvs sjukhus

Sarah Andersson
sarah.andersson@vgregion.se
0303-98 330

NU-sjukvården

Katharina Oleniusson
katharina.oleniusson@vgregion.se
010-435 6544

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Catharina Johansson
catharina.e.johansson@vgregion.se
031-342 74 04

Skaraborgs Sjukhus

Annika Darnell
annika.darnell@vgregion.se
0500-432 410

Södra Älvsborgs Sjukhus

Nina Jonsson
nina.jonsson@vgregion.se
033-616 133

 


Faktaägare: Marie Boëthius, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 3 juli 2019