Förvaltningars kontaktpersoner

Kontaktpersoner vid respektive förvaltning i västra sjukvårdsregionen för frågor om SVF-registrering, kodning och uttag av SVF-rapporter.

Sjukhusen i väster

Sara Sjöström
sara.sjostrom@vgregion.se
072-201 72 94

NU-sjukvården

Katharina Oleniusson
katharina.oleniusson@vgregion.se
010-435 6544

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Catharina Johansson
catharina.e.johansson@vgregion.se
031-342 74 04

Susanne Wester
susanne.wester@vgregion.se
0722-07 81 51

Skaraborgs Sjukhus

Marie-Louise Malmlöf
Marie-louise.malmlof@vgregion.se
0500-43 19 55

Södra Älvsborgs Sjukhus

Karin Jogeland
karin.jogeland@vgregion.se
070—334 18 19

Theresa Lomar-Ahlberg
theresa.lomar@vgregion.se
033-616 34 67