Registrering och uppföljning

Det är obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter i standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra Götalandsregionen. Registreringen utgör en viktig del av uppföljningen av de standardiserade vårdprocesserna och är ett kriterium för tilldelning av statliga stimulansmedel.

Frågor och svar om registrering

Har du andra frågor?

Hittar du inget svar på din fråga i dokumenten ovan. Vänd dig i första hand till kontaktperson vid din förvaltning för frågor om SVF-registrering, kodning och uttag av SVF-rapporter.
Förvaltningarnas kontaktpersoner

System för registrering

För offentliga vårdgivare ska registrering av start och avslut ske i ELVIS. För övriga vårdgivare erbjuds anpassade lösningar. För att underlätta verksamhetsutveckling och uppföljning av delledtider i förloppen erbjuds även SVF-INCA. Det är ett ledtidsregister på INCA-plattformen för koordinering och mer detaljerad uppföljning av SVF-patienter. Verktyget kan användas av både privata och offentliga enheter och kompletterar ELVIS.

Registrering för offentliga förvaltningar i ELVIS

För offentliga förvaltningar är det obligatoriskt att registrera start och avslut av patienter som ingår i standardiserade vårdförlopp (SVF) i ELVIS.

Uppföljning av ledtider i offentlig förvaltning

För att följa upp registreringen av ledtider i de standardiserade vårdförloppen finns rapporter för de offentliga förvaltningarna i verktygen Power BI och Cognos.

SVF PowerBI.jpg

Högerklicka på bilden och välj  "öppna bild i ny flik" för att se en större version av bilden.

Uppföljningen i Power BI består av ovanstående delrapporter. Alla som jobbar inom Hälso- och sjukvård inom VGR kan söka behörighet enligt länk nedan.

Registrering och uppföljning i SVF-INCA

SVF-INCA är framtaget på den nationella INCA-plattformen som ett administrativt stöd för koordinering och uppföljning av SVF-patienter.

I registret listas aktuella patienter och avslutade patienter på den klinik man är inloggad på som användare och har behörighet till, det finns en patientvy där datum för utförda vårdmoment registreras och visualiseras, samt en statistiksida där man får ut detaljerad statistik med ingående ledtider. I patientvyn går det att följa patientens väg genom vårdförloppet, där systemet tillåter användarna att följa patienter över vårdgivargränser genom sammanhållen journalföring.

Tillgång till registret fås på samma sätt som behörighetsansökan för kvalitetsregister på INCA.

Användning av registret sker genom inloggning på INCA via stark autentisering med SITHS-kort eller Yubikey. Inloggning sker via: https://rcc.incanet.se/.

Kodningsvägledning

Kodningsvägledningar anger vilka KVÅ-koder och mätpunkter som kan användas för respektive vårdförlopp. Kodningsvägledningarna finns tillgängliga i en gemensam fil för samtliga diagnoser, samt i separata filer för varje diagnos. 

Mätning och kodning