Nulägesbeskrivningar

Nulägesbeskrivningar tas fram i regionen för att visa hur läget ser ut för de diagnosgrupper som ska införa standardiserade vårdförlopp (SVF) och bedöma vilka åtgärder som behövs med anledning av införandet av SVF.

Nulägesbeskrivningarna är framtagen av regionala processägare, med stöd av RCC Väst. Arbetet har samordnats av Johan Ivarsson, RCC Väst.

Målgruppen för nulägesbeskrivningarna är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt vårdgivare som ska arbeta med införandet av vårdförloppet i Västra Götalandsregionen (VGR). Tanken är att berörda ska ha en gemensam bild av nuläget och gemensam utgångspunkt inför SVF.

Nulägesbeskrivningarna innehåller:

  • Patientgruppens epidemiologi
  • Patientens väg genom vården
  • Ledtider/Baslinjemätning

Nulägesbeskrivningar publiceras nedan allt eftersom de blir färdiga.

Uppstart 1 april 2018

Uppstart 3 april 2017

Uppstart  2 maj 2016

* Det kommer inte tas fram någon nulägesbeskrivning för allvarliga diffusa symtom på grund av att en ny process och organisation sker via diagnostiska centrum som startar  i VGR under 2016.

Uppstart  4 april 2016

Uppstart 1 september 2015

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 16 februari 2018