Nulägesbeskrivningar

Målgruppen för nulägesbeskrivningarna är processansvariga, linjechefer, beslutsfattare samt vårdgivare som arbetar med införandet av vårdförloppen i Västra Götalandsregionen (VGR).

Regionala nulägesbeskrivningar togs för att visa hur läget såg ut innan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes. De  utgjorde underlag för att bedöma vilka åtgärder som behövdes vidtas i samband med införandet.

Nulägesbeskrivningarna innehåller:

  • Patientgruppens epidemiologi
  • Patientens väg genom vården
  • Ledtider/Baslinjemätning

Uppstart 1 april 2018

Uppstart 3 april 2017

Uppstart  2 maj 2016

* Det kommer inte tas fram någon nulägesbeskrivning för allvarliga diffusa symtom på grund av att en ny process och organisation sker via diagnostiska centrum som startar  i VGR under 2016.

Uppstart  4 april 2016

Uppstart 1 september 2015