Utbildningsmaterial om SVF för primärvården 2017

Under 2017 arrangeras utbildningsdagar om standardiserade vårdförlopp (SVF) för alla läkare i primärvården i Västra Götalandsregionen. Här hittar du presentationer från utbildningsdagarna.

Utbildningsdagarna i Borås 24 februari och 24 mars

Alla presentationer Borås (pdf)

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017