Filmer om standardiserade vårdförlopp för primärvården

Här kan du se filmer om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen. Filmerna riktar sig i första hand till dig som arbetar i primärvården. Presentationerna görs av specialistläkare som är regionala processägare eller lokala processledare för respektive diagnosområde.

  

Om standardiserade vårdförlopp i Västra Götalandsregionen

Jarl Torgerson, regionläkare i Västra Götalandsregionen och projektledare för standardiserade vårdförlopp vid Regionalt cancercentrum väst berättar om införandet av standardiserade vårdförlopp. 

Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer

Marcela Ewing, specialistläkare i allmänmedicin och onkologi och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för allvarliga specifika symptom som kan bero på cancer. 

Bröstcancer 

Roger Olofsson Bagge, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för bröstcancer.

Bukspottkörtelcancer och periampullärt 

Svein Olav Bratlie, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i bukspottkörteln och periampullärt. 

Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna

Viveka Ströck, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Gallblåsecancer och perihilärt

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för gallblåsecancer och perihilärt. 

Hudmelanom 

John Pauli, hudläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och lokal processledare berättar om standardiserat vårdförlopp för hudmelanom. 

Huvud- och halscancer

Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för huvud- och halscancer. 

Leukemier

Hege Garelius, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserade vårdförlopp för leukemier. 

Lungcancer

Jan Nyman, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för lungcancer. 

Maligna lymfom 

Herman Nilsson-Ehle, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom.  

Matstrups- och magsäckscancer

Ulrika Smedh, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för matstrups- och magsäckscancer. 

Myelom

Cecilie Hveding Blimark, hematolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för myelom. 

Okänd primärtumör (CUP) 

Gunnar Lengstrand, onkolog vid Uddevalla sjukhus och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för cancer med okänd primärtumör (CUP). 

Primära maligna hjärntumörer 

Marie Sjögren, neurolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för primära maligna hjärntumörer. 

Primär levercancer 

Magnus Rizell, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för primär levercancer. 

Prostatacancer

Ingela Franck Lissbrant, onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare och Johan Stranne, urolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare berättar om standardiserat vårdförlopp för prostatacancer. 

Tjock- och ändtarmscancer

Stefan Skullman, kirurg vid Skaraborgs Sjukhus i Skövde och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för tjock- och ändtarmscancer. 

Äggstockscancer

Pernilla Dahm Kähler, kirurg vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och regional processägare vid Regionalt cancercentrum väst berättar om standardiserat vårdförlopp för äggstockscancer.

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 13 juli 2017