Information för primärvården

Här finns material och information som riktar sig till medarbetare i primärvården och som tagits fram för att stödja arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.

Nationella primärvårdsversioner

Primärvårdsversionerna av SVF har tagits fram nationellt för att underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer.
Exempel på innehåll: kriterier för välgrundad misstanke, information till patient, remissuppgifter, ledtider ect.

Kortversioner SVF, alla diagnoser (pdf)

Kortversioner SVF, alla diagnoser (Word)

Hudmelanom - Regional tillämpningsanvisning för Västra Götalandsregionen (pdf)

Webbutbildning i bedömning och prioritering vid misstanke om bröstcancer 

Remissmottagare

Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall skickas till vårdförloppskoordinatorer per diagnos på respektive sjukhus.

Till listor och länkar till webbsidor med kontaktinformation för remisshantering inom i Västra Götalandsregionen och Halland.

Patientinformation

För att informera patienter har ett informationsblad tagits fram som fungerar för alla standardiserade vårdförlopp. Landsting och regioner kan anpassa bladet och lägga till information beroende på lokala behov och förutsättningar.

Ladda ner blad med patientinformation och läs om hur bladen ska användas.
Bild på patientinformationsblad