Information för primärvården

Här finns material, information och aktuella utbildningstillfällen som riktar sig till medarbetare i primärvården och som tagits fram för att stödja arbetet med standardiserade vårdförlopp (SVF) i Västra sjukvårdsregionen.

Nationella primärvårdsversioner av de standardiserade vårdförloppen

Prmärvårdsversionerna har tagits fram nationellt för att underlätta för primärvårdens medarbetare att utreda och remittera patienter med misstänkt cancer. Exempel på innehåll: kriterier för välgrundad misstanke, information till patient, remissuppgifter, ledtider ect.

Hudmelanom - Regional tillämpningsanvisning för Västra Götalandsregionen

Remissmottagare

Remisser för patienter som ska remitteras enligt standardiserade vårdförlopp ska i de flesta fall skickas till vårdförloppskoordinatorer per diagnos på respektive sjukhus.

Till listor och länkar till webbsidor med kontaktinformation för remisshantering inom i Västra Götalandsregionen och Halland.


Regional information och ingången till SVF 

För primärvårdens medarbetare finns powerpoint-filer och filmer framtagna med regional information och instruktioner för varje vårdförlopp. 

 

Utbildningstillfällen för Primärvården

Se presentationer från tidigare utbildningar för primärvården.

Patientinformation

För att informera patienter har ett informationsblad tagits fram som fungerar för alla standardiserade vårdförlopp. Landsting och regioner kan anpassa bladet och lägga till information beroende på lokala behov och förutsättningar.
Bild på patientinformationsblad

Till patientinformationsbladet
Läs mer om hur det är tänkt att bladet ska användas och hitta filer för nedladdning.

Faktaägare: Linda Tedenbrant, projektledare standardiserade vårdförlopp, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 20 april 2018