Diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen

Diagnostiska centrum utreder vuxna patienter med allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. Det finns fyra diagnostiska centrum i Västra Götalandsregionen, de utreder även cancer med okänd primärtumör. Syftet är att snabbt ställa en diagnos och att skapa trygghet för patienterna.

Diagnostiska centrum utreder patienter från 18 år som remitteras från primärvården eller specialistvården enligt följande standardiserade vårdförlopp:

Finns på fyra sjukhus

Diagnostiska centrum finns på medicinklinikerna vid tre av sjukhusen i Västra Götalandsregionen och det fjärde på kirurgkliniken onkologmottagningen i Uddevalla.

  • Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra sjukhuset
  • Skaraborgs Sjukhus, Skövde
  • Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
  • Uddevalla sjukhus

Remisser för okänd primärtumör tas emot av alla fyra enheter. 
Läs mer om remisshantering här.

Målgrupp

Allvarliga ospecifika symtom innebär att symtomen inte kan härledas till ett särskilt organ eller en särskild kroppsdel, utan är mer diffusa. Till exempel kan det röra sig om smärtor, trötthet, ofrivillig viktnedgång, anemi (blodbrist) eller tecken på inflammatorisk reaktion, där man inte hittar någon bakomliggande förklaring. 

Primärvården ansvarar för att göra en första utredning, vilket bland annat inkluderar att göra en kroppsundersökning, ta anamnes och en uppsättning blod och urinprover. Om utredningen inte kommer fram till någon säker diagnos och misstanke om allvarlig sjukdom kvarstår kan remiss skickas till ett diagnostiskt centrum. 

Bakgrund

Hos hälften av patienterna med de vanligaste cancerformerna debuterar sjukdomen med allvarliga, ospecifika symtom, till exempel trötthet och smärta. Forskning visar att lång utredningstid hos patienter som senare visar sig ha cancer ger en sämre prognos. Patienterna söker vård upprepade gånger och sjukdomstillståndet kan förvärras innan diagnosen ställts. Det medför inte bara onödigt lidande för patienter utan är också kostsamt för samhället och detta ska diagnostiska centrum motverka. 

Mål med diagnostiska centrum

  • Tidig upptäckt av cancer 
  • Bidra till bättre prognos
  • Ökad patientnöjdhet och patientsäkerhet

Resultat hittills

Diagnostiska centrum infördes i Västra Götalandsregionen i maj 2016. Under det första året utreddes drygt 150 patienter för cancer utan känd primärtumör. Drygt 170 patienter utreddes för allmäna ospecifika symtom. Var sjätte visade sig ha cancer och över 80 procent fick andra diagnoser, bland annat mag- och tarmsjukdomar, reumatiska sjukdomar och olika infektionssjukdomar.
Läs mer om resultatet från första året här.