Datum för införande i Västra Götalandsregionen

Uppstart 1 april 2018

 • Vulvacancer
 • Neuroendokrina buktumörer
 • Buksarkom

Uppstart 3 april 2017 

 • Akut lymfatisk leukemi (ALL)
 • Analcancer
 • Kronisk lymfatisk leukemi
 • Livmoderhalscancer
 • Livmoderkroppscancer
 • Njurcancer
 • Peniscancer
 • Skelett- och mjukdelssarkom
 • Sköldkörtelcancer
 • Testikelcancer

Uppstart  2 maj 2016

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Lungcancer
 • Primära maligna hjärntumörer
 • Hudmelanom
 • Tjock- och ändtarmscancer

Uppstart  4 april 2016

 • Bröstcancer
 • Cancer i bukspottkörteln och periampullärt
 • Cancer i gallblåsan och perihilär gallgång
 • Primär levercancer
 • Maligna lymfom ( lymfkörtelcancer)
 • Myelom
 • Äggstockscancer

Uppstart 1 september 2015

 • Akut myeloisk leukemi (AML)
 • Cancer i urinblåsan och övre urinvägarna
 • Huvud- och halscancer
 • Matstrups- och magsäckscancer
 • Prostatacancer

Läs mer om vårdförloppen.