Regional information om standardiserade vårdförlopp

Det regionala SVF arbetet drivs av en samordnargrupp med SVF samordnare från förvaltningarna, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus samt Sjukhusen i väster. Gruppen leds av regional SVF samordnare från RCC Väst.

Respektive förvaltning ansvarar för att SVF arbetet ingår i ordinarie verksamhet och budget. Varje förvaltning har en utsedd lokal SVF samordnare.

RCC väst har en stödjande och samordnande roll i SVF arbetet i Västra Götalandsregionen vilket bland annat innebär att arbeta med de SVF mål som är beslutat i canceröverenskommelsen mellan socialdepartementet och SKR. Regional SVF samordnare ansvarar för att skriva och sammanställa den årliga redovisningen till socialdepartementet. RCC väst ska också stödja regionsgemensamma utbildningsinsatser och förbättringsarbete.

Remisshantering i Västra sjukvårdsregionen

Kontaktuppgifter för remisshantering enligt standardiserade vårdförlopp finns på respektive förvaltnings webbplats.

OBS! Informationen kompletteras och uppdateras kontinuerligt. Därför är det viktigt att alltid kontrollera de senast publicerade uppgifterna innan remiss skickas! 

Saknar du någon uppgift? Kontakta då respektive förvaltnings ordinarie remisskontakt/-enhet alternativt sjukhusens telefonväxel för mer information.

Länkar till kontaktinformation för remisshantering inom i Region Halland: 

Vad ska remissen innehålla?

Det finns listat i respektive standardiserat vårdförlopp. 
Ladda ner standardiserade vårdförlopp för respektive diagnos här.

Läs mer om vad remisser från primärvården ska innehålla i kortversionen för respektive standardiserat vårdförlopp.

SVF samordnargruppens pågående arbete under 2024

  • Kontinuerligt följa 70 målet, inklusionsmålet
  • Följa 80 målet, ledtidsmålet
  • Delledtidsprojektet
  • Fortsatt utveckling av visualiseringsverktyget SVF Power BI
  • Kartläggning av orsakerna till de längsta ledtiderna inom 4 vårdförlopp
  • Redovisningen till Socialstyrelsen

SVF-samordnare

Edvin Andersson

regional SVF-samordnare

RCC Väst

Chichi Malmström

lokal SVF-samordnare

Skaraborgs sjukhus

Karin Jogeland

lokal SVF-samordnare

Södra Älvsborgs Sjukhus

Theresa Lomar-Ahlberg

lokal SVF-samordnare

Södra Älvsborgs Sjukhus

Maria Tjärndal

lokal SVF-samordnare

NU-sjukvården

Johanna Rådmark-Henell

lokal SVF-samordnare

NU-sjukvården

Kristina Fredriksson

Lokal SVF samordnare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sara Sjöström

lokal SVF-samordnare

Sjukhusen i väster