MENY

Regional information om standardiserade vårdförlopp

Från och med 1 april 2018 är samtliga 31 standardiserade vårdförlopp införda i Västra sjukvårdsregionen.

Vem ansvarar för det fortsatta arbetet?

Respektive förvaltning och de verksamheter som berörs av SVF ansvarar för att arbetet fortgår inom ordinarie verksamhet

Arbetet bedrivs av av regionens SVF-arbetsgrupp som består av SVF-samordnare från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, NU-sjukvården, Södra Älvsborgs sjukhus samt Skaraborgs Sjukhus och en regional SVF-samordnare från RCC Väst. SVF-arbetsgruppen rapporterar till RCC Västs styrgrupp.

Organisationsbeskrivning (pdf)

Vilken roll har RCC Väst i arbetet?

Regionalt cancercentrum väst har en regional SVF-samordnare som samordnar arbetet. Arbetet utförs tillsammans med SVF-samordnare från sjukhusen. Delar av arbetet består i att ta fram:

  • årliga regionala handlingsplaner
  • förslag till fördelning av medlen
  • sammanställning av årliga uppföljningsrapporter till Socialdepartementet
  • anordna utbildningstillfällen
  • uppföljning av 2020-målen

Kontakt

Om du har frågor om standardiserade vårdförloppet kan du vända dig till regional SVF-samordnare på RCC Väst eller till lokalt ansvarig SVF-samordnare på respektive sjukhus. 

Marie Boëthius

regional SVF-samordnare

RCC Väst

Annica Darnell

lokal SVF-samordnare

Skaraborgs Sjukhus

Marie Lundborg

lokal SVF-samordnare

NU-sjukvården

Maria Glemfelt

lokal SVF-samordnare

Södra Älvsborgs sjukhus

Vakant

lokal SVF-samordnare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset


Faktaägare: Marie Boëthius, utvecklingsledare, RCC Väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 2 september 2019