Införande av SVF – redovisningar

Regionala cancercentrum stödjer, stimulerar och håller samman arbetet med införandet av standardiserade vårdförlopp i respektive region. I det ingår att samordna och överlämna regionernas redovisningar till Socialdepartementet.

Som en konsekvens av covid-19-pandemin har regeringen beslutat att regionerna inte behöver lämna in SVF-redovisningen i september 2020. Regionerna har istället sammanställt en lägesrapport för arbetet med SVF.

Regionernas lägesrapport 2020

Sammanställning av regionernas arbete med SVF (pdf, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Regioner lämnar rapporter halvårs- och helårsvis till Socialdepartementet om arbetet med överenskommelserna.

Överenskommelse om jämlik cancervård med kortare väntetider

Regionernas redovisningar 2019

Regionerna har lämnat in sina redovisningar i enlighet med den mall som tagits fram nationellt. Dokumenten nedan är av typen pdf och öppnas i nytt fönster.

RCC Norr

Regiongemensam inledning till redovisningarna för norra sjukvårdsregionen

Redovisning Region Norrbotten
Redovisning Region Jämtland Härjedalen
Redovisning Region Västerbottens
Redovisning Region Västernorrland

RCC Stockholm Gotland

Redovisning Region Gotland
Redovisning Region Stockholm

RCC Syd

Regiongemensam inledning till redovisningarna för södra sjukvårdsregionen

Redovisning Region Skåne
Redovisning Region Blekinge
Redovisning Region Halland
Redovisning Region Kronoberg

RCC Sydöst

Redovisning av arbetet med SVF i sydöstra sjukvårdsregionen

RCC Uppsala Örebro

Regiongemensam inledning till redovisningarna för Uppsala Örebro sjukvårdsregion

Redovisning Region Dalarna
Redovisning Region Sörmland
Redovisning Region Värmland
Redovisning Region Gävleborg
Redovisning Region Uppsala
Redovisning Region Västmanland
Redovisning Region Örebro

RCC Väst

Redovisning av arbetet med SVF i Västra Götalandsregionen

Bilaga 1 Utveckling av målledtider över tid för samtliga förlopp och för tjock och ändtarmscancer specifikt