Ändringar i SVF

Ett standardiserat vårdförlopp (SVF) revideras och publiceras tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Det innebär att ändringar börjar gälla löpande. Ändringar som påverkar ledtiderna eller inklusionen i vårdförloppet börjar mätas från kommande halvårsskifte. Då börjar de också visas i statistiken på RCCs webbplats och i annan SVF-statistik.

Nytt SVF för införande under 2022

Ett nytt SVF för myeloproliferativ neoplasi, MPN, fastställdes den 11 januari 2022. Regionerna har i uppdrag att införa det och börja rapportera under 2022. Inklusion och ledtider kommer att följas på nationell nivå från den 1 januari 2023.

Standardiserat vårdförlopp för MPN 

Ändrade SVF under 2022

Under våren uppdaterades de standardiserade vårdförloppen för neuroendokrina buktumörer, tjock och ändtarmscancer samt allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer. Vad som är ändrat framgår av inledningskapitlet till respektive vårdförloppsdokument i Kunskapsbanken.  

För att inte missa några ändringar, prenumerera gärna på uppdateringar i Kunskapsbanken. 

Läs vårdförlopp och skapa prenumeration i Kunskapsbanken

Sammanställning av ändrade dokument

En sammanställning av vilka dokument som är uppdaterade finns i ändringsdokumenten för respektive år. Dokumenten är av typen PDF och öppnas i nytt fönster.

Ändringar i SVF och stöddokument under 2022

Ändringar i SVF och stöddokument under 2021

Ändringar i SVF och stöddokument under 2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2019/2020

Ändringar i SVF och stöddokument från årsskiftet 2018/2019

SVF på remissrunda

Reviderade SVF går på remiss tillsammans med det nationella vårdprogrammet för respektive diagnos. Remissversionerna publiceras vid fyra tillfälllen per år.

Kunskapsstöd på remiss