Jämlikt införande av precisionsdiagnostik

RCC i samverkan har i uppdrag att under 2024 formulera en handlingsplan för ett jämlikt införande av precisionsdiagnostik i regionerna. Uppdraget finns i 2024 års canceröverenskommelse mellan regionerna och regeringen. Handlingsplanen ska bygga på en analys som RCC i samverkan tog fram under 2023.

Handlingsplan för jämlikt införande av precisionsdiagnostik

Under 2024 tar RCC i samverkan fram en handlingsplan för ett jämlikt införande av precisionsdiagnostik. Syftet är att underlätta en god samverkan i införandet av precisionsdiagnostik, utan att det leder till konkurrens mellan sjukhus eller regioner. 

Arbetsgrupp 

 • Anders Edsjö, Ordförande NAG Cancergenomik och molekylär patologi, vice föreståndare GMS, Region Skåne
 • Janne Lehtiö, Professor onkologi-patologi, Karolinska Institutet
 • Jessica Wihl, Medicinsk chef, RCC Syd
 • Johan Ahlgren, Verksamhetschef RCC Mellansverige
 • Kenneth Villman, Ordförande Nationella arbetsgruppen för cancerläkemedel (NAC), Region Örebro
 • Kjell Ivarsson, Nationell cancersamordnare, SKR
 • Magnus Lagerlund, Verksamhetschef Onkologikliniken, Region Kalmar
 • Maria Liljeholm Verksamhetschef Onkologi, Region Västerbotten
 • Marie Stenmark-Askmalm, Ordförande Nationella arbetsgruppen för ärftlig cancer, Region Skåne
 • Mensur Dzabic, Operativ chef, Karolinska Universitetslaberatoriet
 • Staffan Holmin, Professor och överläkare i neuroradiologi, Karolinska Institutet
 • Torben Ek, Överläkare vid Barncancercentrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen

Analys av precisionsdiagnostikens utmaningar

Redan i dag används flera precisionsdiagnostiska metoder i hälso- och
sjukvården. I vissa fall används de inom ramen för forskning och andra gånger
som en del av klinisk praxis. I den analys som RCC gjorde år 2023 identifierades fem precisionsdiagnostiska metoder som bedömdes få ökat genomslag i cancervården inom fem år: Bildgivande diagnostik (PET-CT/MR), avancerad bildanalys av patologibilder, DNA-analys, RNA-analys och analys av flytande biopsier (vätskebiopsier).

En slutsats i analysen är att vissa förutsättningar behövs för att precisionsdiagnostiken ska kunna implementeras jämlikt:

 • En välfungerande och stabil infrastruktur för analys och hantering av
  vävnad
 • Ökad och säkrad tillgång till adekvat kunskap och kompetens
 • Nya och mer flexibla multidisciplinära arbetssätt
 • Strukturer för insamling, överföring och analys av data
 • Ekonomiska resurser för att kunna möta den förutspådda puckelkostnaden
 • Ändamålsenlig styrning och organisering

Framtidens precisionsdiagnostik – Utredning kring precisionsdiagnostikens konsekvenser (pdf)

Nyheter om arbetet

Bild för Utbyggd precisionsdiagnostik en förutsättning för jämlik precisionsmedicin

Samverkan

Utbyggd precisionsdiagnostik en förutsättning för jämlik precisionsmedicin

Precisionsdiagnostiska metoder bedöms öka med 170 procent på fem år, enligt experter. Metoderna är en förutsättning för att kunna ge precisionsläkemedel, och därför en central del i det jämlika införandet.

Bild för Handlingsplan för precisionsdiagnostik ska underlätta jämlikt införande

Samverkan

Handlingsplan för precisionsdiagnostik ska underlätta jämlikt införande

Utvecklingen av precisionsmedicin på cancerområdet rör sig i snabb takt och innebär stora möjligheter. Men skräddarsydd behandling kräver utvecklade metoder för diagnostik, och även dessa måste följa med i den snabba utvecklingen. Det är både en fråga om utrustning och om gemensamma arbetssätt för handläggning och tolkning av analyssvar.