Referensgrupp för nivåstrukturering

I referensgruppen för nationell nivåstrukturering ingår en representant från varje sjukvårdsregion samt en linjechef från varje universitetssjukhus.

När allt fler kliniker blir inblandade som utförare eller remittenter behöver erfarenheter utbytas och eventuella samverkansproblem lösas på ett smidigt sätt under arbetets gång.

Efter förslag från samverkansnämndernas kanslier och diskussion i Nätverket hälso- och sjukvårdsdirektörer bildades därför våren 2017 en referensgrupp till RCCs verksamhet med nationell nivåstrukturering. I gruppen ingår en representant från varje sjukvårdsregion samt en hög linjechef från varje universitetssjukhus.

Gruppen leds av Ralf Segersvärd som ordförande. Gruppen sammanträder cirka en gång per termin.

Referensgruppens deltagare

Södra sjukvårdsregionen: Björn Lövgren-Ekmehag, Johan Moberg
Sydöstra sjukvårdsregionen: Reidar Källström, Johan Rosenqvist
Västra sjukvårdsregionen: Claes Jönsson, Per Albertsson
Stockholm Gotlands sjukvårdsregion: Patrik Rossi, Johan Bratt
Sjukvårdsregion Mellansverige: Daniel Nowinski, Gustav Ekbäck, Lena Gjevert
Norra sjukvårdsregionen: Elisabeth Olofsson Karlsson, Michael Dahlberg