Nationella vårdenheter

I dagsläget har totalt tio komplicerade cancerbehandlingar beslutats eller rekommenderats för nationell nivåstrukturering. De nationella vårduppdragen är fördelade till landets samtliga sju universitetssjukhus.

Beslutade nationella vårdenheter och uppdrag

Akademiska sjukhuset

  • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
  • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan

Karolinska Universitetssjukhuset

  • Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
  • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
  • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
  • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
  • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
  • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
  • Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom

Norrlands Universitetssjukhus

  • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

  • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
  • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
  • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
  • Kirurgi i botande syfte vid analcancer
  • Isolerad hyperterm perfusion vid malignt melanom
  • Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad pankreas- och periampullär cancer
  • Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
  • Retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer
  • Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom

Skånes Universitetssjukhus

  • Radiokemoterapi i botande syfte vid analcancer
  • CRS/HIPEC vid spridd cancer i bukhålan
  • Kirurgi vid matstrupscancer, definierade ovanliga tillstånd
  • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer
  • Kirurgi i botande syfte vid analcancer
  • Kirurgi i botande syfte vid peniscancer
  • Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom

Universitetssjukhuset Linköping

  • Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte vid vulvacancer

Universitetssjukhuset Örebro

  • Kirurgi i botande syfte vid peniscancer