Webbinarium om överföring till kvalitetsregister via direktintegration - en lösning som fungerar!

Region Skåne har sedan några år tillbaka en fungerande lösning för direktöverföring av data från vårddokumentation till kvalitetsregister och idag överförs data automatiskt till ett tiotal kvalitetsregister. I detta webbinarium, den 4 november, vill vi dela med oss av våra erfarenheter kring teknik och organisation, och hur vi har löst ett problem och därmed sparar tid och pengar åt sjukvården samtidigt som datakvalitet och täckningsgrad i kvalitetsregistren förbättras.

Tid 

Onsdag 4 nov 2020 kl 9.00 -15.30.  

Länk till webbinariet

http://rs.wallenmedia.se/webinars/?2020/1104-rccs

På grund av mycket stort intresse kommer detta webbinarium inte längre sändas via Zoom, utan vara öppen för alla via länk från denna sida. Ingen anmälan krävs.

Du som redan har anmält dig kommer att få länken skickad till den e-postadress du angett vid anmälan.

Om kvalitetsregister och direktöverföring

Kvalitetsregistren inom sjukvården är en guldgruva för att följa upp och utveckla vårdkvalitén. Samtidigt måste kliniskt verksam personal ägna mycket tid åt att registrera data i kvalitetsregistren, tid som annars kunde ägnas åt vård av patienterna. Ett system som automatiskt hämtar data ur journal och annan vårddokumentation efterfrågas av många, och nationellt pågår just nu diskussioner om olika tekniska lösningar för att skapa fungerande direktöverföring.

webbinariumRegion Skåne har på senare år utvecklat en relativt enkel och kostnadseffektiv teknik för direktöverföring av data till kvalitetsregister. Tekniken bygger på att genom en informationsplattform (”datawarehouse”) skapa regler och logik som hämtar data ur befintliga vårddokumentationssystem, och sedan överföra data via en regional tjänsteplattform direkt till kvalitetsregistren. Tekniken används i nuvarande vårddokumentationssystem och kommer även att användas i Region Skånes nya digitala vårdsystem (Millennium) som börjar införas under nästa år.

Webbinariet kommer att vara öppet för alla intresserade och tillfälle ges att ställa frågor via chatt under sändningen. 

Ur programmet

  • Bakgrund, utveckling och projektorganisation.
  • Hur fungerar den tekniska lösningen för direktöverföring?
  • Hur engageras berörda kliniker i utvecklingsarbetet?
  • Hur tar vi fram strukturerade data som är möjliga att överföra?
  • Vilka effekter har vi uppnått genom direktöverföring?
  • Hur ser framtiden ut?

Fullständigt program

Målgrupp

  • Alla inom sjukvården som på något sätt kommer i kontakt med kvalitetsregister och är intresserade av att bidra i arbetet med direktöverföring.
  • IT-ansvariga inom regioner och kommuner
  • Chefer på olika nivåer inom sjukvården

Kontakta Björn Ohlsson vid frågor.

Arrangörer: Region Skåne, Registercentrum Syd och Regionala cancercentrum i samverkan.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter.