Till regionspecifikt innehåll

Utbildningsmaterial

Här hittar du instruktionsfilmer som hjälper dig att arbeta med kvalitetsregister på INCA. 

Instruktionsfilmer

Inloggning
Inrapportering
Hantering av inkorgen
Rapporter/rapportmallar
Att använda mallar

InloggningInrapportering

Filmen ger en introduktion till inrapportering i INCA.


Hantering av inkorgen

En film för dig som vill veta mer om Inkorgen i INCA.


Rapporter/rapportmallar

Denna film introducerar INCAs "rapporter". Följande frågor besvaras i filmen:

 • Vad menas med en rapport i INCA?
 • Vad är skillnaden mellan mallar och rapporter?
 • På vilka nivåer aggregeras data?
 • Hur hittar jag till rapporterna?
 • Hur kan jag använda rapporterna?


Att använda mallar

Denna film introducerar INCAs "mallar". Följande frågor besvaras i filmen:

 • Vad menas med en mall i INCA?
 • Vad är skillnaden mellan mallar och rapporter?
 • Vad används mallarna till?
 • Var hittar jag mallarna?
 • Hur väljer jag mina egna favoritmallar?
 • Vad är en "fast mall"?
 • Hur öppnar jag en mall?
 • Hur tolkar jag mallen?
 • Hur kan jag anpassa cirkeldiagram efter mina egna behov?
 • Hur kan jag använda mallarna till mina egna presentationer?
 • Vad menas med "andras utdelade mallar"?

Regionspecifikt innehåll

 • Mellansverige
 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Väst