Om inloggning till INCA för webbinrapportering

INCA-plattformen används för olika typer av register, till exempel patientöversikten (IPÖ), kvalitetsregister och cancerregistret. Ansökan görs på samma ansökningsblankett. I INCA får du olika behörigheter och roller utifrån ditt uppdrag.

INCA:s driftmiljö ligger sedan april 2015 på internet vilket innebär att koppling till Sjunet inte längre behövs för att kunna logga in på INCA. INCA-användare som sparat INCA:s gamla inloggningssida som en "favorit" i webbläsaren måste ändra denna. Omdirigering av den gamla adressen för inloggning till den nya kommer att ske under en tid.

Ansöka om användarkonto i INCA

För att logga in i INCA krävs ett användarkonto. Användarkonto ges till de användare som jobbar på de behöriga klinikerna. För att ansöka om användarkonto, skall ett formulär fyllas i och signeras av verksamhetschef på respektive klinik.

Ansökan om användarkonto (pdf, nytt fönster)

Ansökan om utökad behörighet för inrapportör (pdf, nytt fönster)

Bilaga till ansökan om användarkonto – flera användare, samma roll (pdf, nytt fönster)

  • Originalet av formuläret sparas vid respektive enhet och en kopia skickas till kontaktperson vid Regionalt cancercentrum.
  • I nuläget räcker det att ni kryssar i dokumentet i rollen "Inrapportör".
  • Normalt fungerar kontaktpersonen vid Regionalt cancercentrum som "användaradministratör" och ger behörigheter till de som blir accepterade som inrapportörer.
  • Det kan finnas många "Inrapportörer" på er klinik.
  • Om en användare inte varit inloggad de senaste 12 månaderna blir kontot automatiskt inaktiverat. Användaren får då vid behov vända sig till användaradministratören vid sitt Regionala cancercentrum för aktivering av kontot.
  • Användare med tillgång till SITHS-kort skall använda det vid inloggning i INCA.

Garantera integritet och säkerhet för data - lämna aldrig datorn inloggad i INCA. Webbläsaren kan tillfälligt spara viss personlig information samt data om patienter från sidor användaren besökt i INCA. För att garantera dataintegritet och datasäkerhet rekommenderas därför användare att stänga ner samtliga öppna fönster i webbläsaren efter att de loggat ut och lämnar datorn. Detta är särskilt viktigt när flera användare delar en dator eller loggar in med e-legitimation.

Inloggning till INCA 

Användare som har sitt användarkonto associerat med ett SITHS-kort OCH har kortet i kortläsaren kommer direkt till SITHS-inloggningen och får efter att ha fyllt i SITHS-pinkod välja roll och placering.

Användare som INTE har SITHS-kortet i kortläsaren kommer till en inloggningssida där inloggningsmetod får väljas; logga in med Yubikey eller med SITHS. Båda inloggningsalternativ innebär stark autentisering.

Två knappar med olika inloggningsalternativ: Logga in med Yubikey och Logga in med SITHS

Förklaring av alternativen:

  • Yubikey – Stark autentisering. Användare som saknar SITHS-kort kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA.
  • SITHS – För dig som tänkt logga in med SITHS men glömt att sätta i SITHS-kortet i läsaren. Vissa webbläsare har problem att hitta SITHS-kortet om det inte suttit i från start när man kommer till INCA. I dessa fall behöver webbläsaren startas om. Användaren får information om detta om det skulle inträffa.

OBS! Vid inloggning med SITHS-kort måste certifikat med utfärdare SITHS väljas. 

Dialogruta för SIHTS-inloggning

Alternativen "Logga in med OTP" (engångslösenord) och "Logga in med lösenord" (användarnamn och lösenord) är borttagna.

Inloggning med SITHS-kort (tjänstekort) 

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. Användare med tillgång till SITHS-kort (tjänstekort) måste använda det vid inloggning i INCA för autentisering (legitimering).

För att logga in med SITHS-kort måste datorn vara kopplad till en kortläsare ochprogrammet NetiD vara installerat på datorn. Om det inte finns installerat - kontakta er IT-avdelning för installation av programmet. Net iD finns att ladda ner här. Vid behov kontrollera först om ni har 32- eller 64-bitars versionen av Windows och kontrollera vilken programvara som används i ert landsting.

Inloggning med konto och lösenord (svag autentisering) och inloggning med engångslösenord är inte längre tillåtna. Användare som idag inte har och som inte kommer att skaffa SITHS-kort (privata sjukvårdsinrättningar) kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA.