Om behörigheter till INCA för webbinrapportering

INCA-plattformen används för olika typer av register, till exempel patientöversikten (IPÖ), kvalitetsregister och cancerregistret. Ansökan görs på samma ansökningsblankett. I INCA kan du få olika behörigheter och roller utifrån ditt uppdrag.

För att logga in i INCA krävs ett användarkonto. Ansökan om användarkonto sker på en ansökningsblankett som fylls i och signeras av chef vid användarens klinik.

Ansökan om användarkonto (pdf, nytt fönster)

Ansökan om utökad behörighet för inrapportör (pdf, nytt fönster)

Bilaga till ansökan om användarkonto – flera användare, samma roll (pdf, nytt fönster)

  • Originalet av formuläret sparas vid respektive enhet och en kopia skickas till kontaktperson vid Regionalt cancercentrum i den egna regionen. Alternativt kan formuläret skannas in och bifogas med e post.
  • På ansökningsblanketten kryssar du i önskad roll, register samt placering. Baksidan innehåller en beskrivning av olika roller i INCA.
  • Normalt är det kontaktpersonen vid Regionalt cancercentrum som sätter behörigheter och fungerar som användaradministratör.
  • Om en användare inte varit inloggad de senaste 12 månaderna blir kontot automatiskt inaktiverat. Användaren får då vid behov vända sig till användaradministratören vid sitt Regionala cancercentrum för aktivering av kontot.
  • Användare med tillgång till SITHS-kort skall använda det vid inloggning i INCA.

Garantera integritet och säkerhet för data - lämna aldrig datorn inloggad i INCA. Webbläsaren kan tillfälligt spara viss personlig information samt data om patienter från sidor användaren besökt i INCA. För att garantera dataintegritet och datasäkerhet rekommenderas därför användare att stänga ner samtliga öppna fönster i webbläsaren efter att de loggat ut och lämnar datorn. Detta är särskilt viktigt när flera användare delar en dator eller loggar in med e-legitimation.

Användare som har sitt användarkonto associerat med ett SITHS-kort och har kortet i kortläsaren kommer direkt till SITHS-inloggningen och får efter att ha fyllt i SITHS-pinkod välja roll och placering.

Användare som inte har SITHS-kortet i kortläsaren kommer till en inloggningssida där inloggningsmetod får väljas; logga in med Yubikey eller med SITHS. Båda inloggningsalternativ innebär stark autentisering.

Två knappar med olika inloggningsalternativ: Logga in med Yubikey och Logga in med SITHS

Förklaring av alternativen:

  • Yubikey –Användare som saknar SITHS-kort kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA.
  • SITHS – SITHS står för Säker IT Hälsa och Sjukvård och är en av vården godkänd metod för inloggning i nationella vårdsystem och fungerar som en e-legitimation. Vid inloggning i INCA behöver SITHS-kortet sättas i kortläsaren innan webbläsaren startas eftersom vissa webbläsare har problem att hitta SITHS-kortet om det inte suttit i från start. I dessa fall behöver webbläsaren startas om.

Datainspektionen kräver att system som hanterar patientdata använder stark autentisering. Användare med tillgång till SITHS-kort (tjänstekort) måste använda det vid inloggning i INCA för autentisering (legitimering).

Mobilt SITHS eID

En ny lösning för autentisering har utvecklats som bland annat gör det möjligt
att använda SITHS e-legitimation mobilt. Inera rekommenderar alla organisationer som använder SITHS i sina lokala system
och e-tjänster att införa den nya lösningen så snart som möjligt.
Manual för mobilt SITHS eID

Inloggning med konto och lösenord (svag autentisering) och inloggning med engångslösenord är inte längre tillåtna. Användare som idag inte har och som inte kommer att skaffa SITHS-kort (privata sjukvårdsinrättningar) kan ansöka om att erhålla en Yubikey för inloggning i INCA.

INCAs tjänst för direktinloggning ger möjlighet att från ett externt system direkt öppna olika områden på INCA, till exempel en startsida eller ett formulär. Denna funktion behöver konfigureras i respektive externt system och utföras av en systemadministratör.

Instruktion för användande av INCA Direktinloggning (pdf, nytt fönster)

Rekommenderad webbläsare för inloggning med SITHS-kort

  • Windows PC: Senaste version av Chrome, Microsoft Edge eller Firefox
  • Mac: Senaste version av Chrome, Safari eller Firefox

Rekommenderad skärmupplösning

Minsta upplösning för inrapportering är 1024 x 768. För att kunna arbeta optimalt med till exempel patientöversikten rekommenderas dock en upplösning med större bredd.