CPUA och Nationellt stödteam

Myndigheter och RCC har olika funktioner i arbetet med kvalitetsregister. Här finns en lista utifrån vilken diagnos.

 

Diagnos

Stödjande RCC

CPUA

Blodcancer:

 

 

- ALL, AML, Lymfom

RCC Syd

Regionstyrelsen Region Skåne

- KML, MDS

RCC Mellansverige

Regionstyrelsen Region Uppsala

- KLL

RCC Stockholm Gotland

Karolinska Universitetssjukhuset

- MPN

RCC Stockholm Gotland

Karolinska Universitetssjukhuset

- Myelom

RCC Väst

Regionstyrelsen Västra Götaland

Bröstcancer

RCC Stockholm Gotland

Karolinska Universitetssjukhuset

Esofagus-/Ventikelcancer

 RCC Norr

Regionstyrelsen Region Skåne

Gynekologisk cancer

RCC Väst

Regionstyrelsen Västra Götaland

Hjärntumörer 

RCC Norr

Regionstyrelsen Västerbotten

Huvud Hals

RCC Väst

Regionstyrelsen Västra Götaland

Hypofystumörer 

RCC Stockholm Gotland

Karolinska Universitetssjukhuset

Kolorektalcancer 

RCC Norr

Regionstyrelsen Västerbotten

Lever, galla

RCC Väst

Regionstyrelsen Västra Götaland

Lungcancer 

RCC Mellansverige

Regionstyrelsen Region Uppsala

Melanom 

RCC Sydöst

Regionstyrelsen Region Östergötland

Njurcancer 

RCC Stockholm Gotland

Karolinska Universitetssjukhuset

Pancreascancer 

RCC Sydöst

Regionstyrelsen Region Östergötland

Peniscancer 

RCC Mellansverige

Regionstyrelsen Region Uppsala

Prostatacancer 

RCC Mellansverige

Regionstyrelsen Region Uppsala

Sarkom 

RCC Syd

Regionstyrelsen Region Skåne

Testikelcancer 

RCC Syd

Karolinska Universitetssjukhuset

Tyroideacancer 

RCC Väst

Regionstyrelsen Västra Götaland

Urinblåsecancer 

RCC Syd

Regionstyrelsen Region Östergötland