Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA

Arbetsgruppen för kvalitetsregister och INCA, AKI, samordnar och leder arbetet med nationella kvalitetsregister inom cancerområdet och den tekniska plattformen INCA. Idag finns ett tjugotal nationella kvalitetsregister inom cancerområdet.

Programförklaring

  • RCC verkar för en professionell och resurseffektiv organisation för stöd till kvalitetsregister och forskningsregister på cancerområdet.
  • Med INCA-plattformen som verktyg verkar RCC för att dessa register används för patientfokuserad verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och forskning inom cancervården.
  • RCC kommer att upprätthålla en tydlig, kompetent och hållbar organisation för drift, utveckling och support av INCA.

AKI mötesplan 2020

5 februari
11 mars
15 april
20 maj
17 juni
26 augusti
30 september
29 oktober
25 november
17 december

Ordförande AKI

porträtt

Arvid Widenlou Nordmark

nationell registersamordnare

RCC Norr

 

 

Ledamöter

Marie Lindquist

registerproduktägare, projektledare

RCC Stockholm-Gotland

 

Maria Rejmyr Davis

RCC Syd

Mats Lambe

professor/funktionschef

RCC Uppsala Örebro

Gabrielle Gran

projektkoordinator CanINCA

RCC Sydöst

Katrín Gunnarsdóttir

statistiker

RCC Väst

Patrik Rönnqvist

systemutvecklare

RCC Norr

Adjungerad

Torbjörn Eles

nationellt IT-ansvarig INCA

RCC Väst