Datauttag från cancerregistret

Här hittar du information om hur du beställer data ur cancerregistret för forskning. Beställningen kan göras nationellt eller regionalt och du använder olika blanketter för ändamålet.

Begäran om uttag för kvalitetssäkring och forskning kan göras både på regional och nationell nivå. Vid uttag för forskningssyfte krävs redovisning av projektplan, etikansökan samt ett dokumenterat godkännande från Etikprövningsnämnderna (EPN).

Etikprövningsnämnderna

Begäran om uttag från nationella cancerregistret görs på en blankett hos Socialstyrelsens och skickas direkt till myndigheten.

Beställa statistik, Socialstyrelsen

Regionala cancercentrum kan lämna ut data från cancerregistret för forskningsändamål. Regionala uttag görs via respektive RCCs rutiner.

Blanketter för datauttag

RCC kan lämna ut data från kvalitetsregister/Cancerregistret för forskningsändamål.

Ansökan om registeruppgifter från regionalt cancerregister, (pdf nytt fönster)

Gemensam information uppdaterad: 23 augusti 2018

Regionalt