MENY
Till regionspecifikt innehåll

Cancerläkemedel

RCC arbetar för att alla cancerpatienter i landet ska få en jämlik läkemedelsbehandling.

LäkemedelLäkemedelsområdet som helhet är ett komplext system med ett samspel mellan många olika aktörer. Därför samverkar alla landsting och regioner med myndigheter, industrin och kliniska experter i ett nationellt ordnat införande.

Samverkansmodell

Alla landsting och regioner har frivilligt anslutit sig till en nationell samverkansmodell, där man arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. Modellen innebär även samverkan med läkemedelsföretagen och myndigheter som Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket.

Målsättningen är en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning för alla patienter i hela landet. Värdefulla och hälsoekonomiskt motiverade läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål. 

Modellens fyra huvudfunktioner

 • Gemensam förhandlingsdelegation för ökad prispress
 • NT-rådet – ger vägledande rekommendation om nya terapier till alla landsting och regioner
 • Livscykel – för kartläggning, förberedande av införande och uppföljning av nya läkemedel
 • Marknad – för strategisk marknadsbevakning och upphandlingssamverkan 

NAC – RCC:s nationella arbetsgrupp för cancerläkemedel

NAC-gruppen är stödjande till RCC i samverkan när det gäller cancerläkemedel, samt rådgivande till NT-rådet vid bedömning av cancerläkemedel.

Frågor om enskilda patienters läkemedelsbehandling

Kontakta behandlande läkare, 1177 Vårdguiden eller Läkemedelsupplysningen.

 

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm-Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Regional rekommendation från Stockholms läns läkemedelskommitté

Stockholms läns läkemedelskommitté rekommenderar med hjälp av dess expertgrupp för tumörsjukdomar sedan hur läkemedlet bör användas i Stockholms läns landsting. Motsvarande sker i Gotland där deras expertorganisation utger en rekommendation.

Prioriteringarna av läkemedel ska även utgå från tre grundläggande etiska principer:

 • Människovärdet: Alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.
 • Behov och solidaritet: Resurserna bör i första hand fördelas till de områden där behoven är störst.
 • Kostnadseffektivitet: Man bör eftersträva en rimlig relation mellan kostnader och effekt då man väljer mellan verksamhetsområden eller åtgärder mätt i hälsa och livskvalitet. Kostnader för läkemedel ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. 

Läs mer om Stockholms läns landstings expertråd för läkemedel inom onkologi

Forskning

Läs studie som undersöker sambandet mellan enskillt ansvariga forskares finansiella band till producenter av läkemedel. 

Processledare

Sven-Åke Lööv

Processledare läkemedel

RCC Stockholm - Gotland

 

Gemensam information uppdaterad: 5 oktober 2017