MENY

Utbildning för kontaktsjuksköterskor (30 hp)

Utbildningen omfattar 30 högskolepoäng och ges på halvfart under tre terminer. Syftet är att utveckla och stärka funktionen som kontaktsjuksköterska i en patientprocessinriktad cancervård. Kurserna ges delvis via webben och delvis i internatform, men också via undervisning vid universiteten.

Utbildningen är en uppdragsutbildning som har tagits fram i samarbete mellan Regionalt cancercentrum syd, Regionalt cancercentrum väst, Högskolan i Jönköping, Lunds Universitet och Chalmers tekniska högskola, samt Lära Nära-plattformen för internetbaserade studier. 

Följande kurser ingår

  • Allmän onkologi (7,5 hp)
  • Kontaktsjuksköterskan i cancervården (7,5 hp)
  • Förbättringskunskap för kontaktsjuksköterskor,
    inklusive förbättringsarbete (15 hp)

Kontaktsjuksköterskan i cancervården 
(7,5 hp) 

Denna delkurs har tagits fram nationellt tilsammans med landets lärosäten och kan även läsas fristående. Kursen omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete. Kursen bygger på de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett RCC och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ska vara likvärdig över hela landet.

Anmälan 

Nästa kursstart är inte fastställd.
Anmälan görs av verksamhetschef. Ett urval görs utifrån en önskan om spridning över regionen och i processerna. 

Välkommen att lämna intresseanmälan till

porträtt

Pernilla Lembing

administrativ samordnare

RCC Väst

 

 

Frågor om kursen

porträtt

Frida Smith

utvecklingsledare

RCC Väst

 

 

Faktaägare: Frida Smith, utvecklingsledare Regionalt cancercentrum väst
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 9 november 2018