Kursindelning och kursblock

Forskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare.

Forskarskolan finansieras av Västra Götalandsregionen. Den omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp), fördelat på fyra kurser om vardera 7,5 hp och pågår under två år. Under förutsättning att doktoranden har läst samtliga fyra kurser inom forskarskolan får doktoranden dispens från akademins obligatoriska introduktionskurs samt uppfyller övrigt kurskrav som krävs för doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin.

Undervisningen har fokus på kunskapsbehovet hos den kliniskt verksamme forskaren. De fyra kurserna bygger på varandra. De två första kurserna koncentreras kring upplägget av kliniska studier och de två sista koncentreras kring analys och rapportering av kliniska studier. Utbildningsprogrammet ska följas i sin helhet.

Kurs 1

 • Grunder i Klinisk Forskning (klinisk epidemiologi) 1, 3 veckor
 • Etik och vetenskapsteori i klinisk forskning, 0,5 vecka
 • Informationssökning, 0,5 vecka
 • Statistik inom klinisk forskning 1, 1 vecka

Kurs 2

 • Grunder i Klinisk Forskning (klinisk epidemiologi) 2 och 3, 5 veckor
 • Insamling av data i en klinisk studie, 1 vecka
 • Kvalitativ forskningsmetodik 0,5 vecka

Kurs 3

 • Statistik inom klinisk forskning 2, 4 veckor
 • Granskning av vetenskaplig litteratur om kliniska effekter 1 vecka

Kurs 4

 • Att kommunicera klinisk forskning i tal och skrift 1, 7 veckor
 • Att söka anslag 2 veckor
 • Projektplanering - ekonomi och organisation 1, 3 veckor 

Kursindelning och kursblock (pdf).