Forskarskolans helhetsperspektiv lockar kliniskt verksamma läkare

Forskarskolan startade 2011 och sedan dess har 44 studenter genomgått utbildningen och några har hunnit disputera. Skolans logistiska enkelhet och pedagogiska idé lockar fler studenter för varje år.

Emma Hansson arbetar som läkare på Thoraxkirurgen på Sahlgrenska universitetssjukhuset och avslutade sina studier vid forskarskolan hösten 2015.

– Redan från början av forskarskolan fick jag ett gott intryck av helhetsperspektivet. Det har sedan bekräftats genom den tydliga kliniskt epidemiologiska röda tråden genom alla delkurser.

Skolans syfte är att ge kliniskt verksamma forskarstudenter en teoretisk grund för att kunna påbörja, genomföra och tolka forskning kring behandlingseffekter, sjukdomars kliniska framträdande, förlopp och patientens upplevelse av sin sjukdom och behandling.

– Det epidemiologiska helhetsperspektivet som forskarskolan gett har varit viktigt för min utveckling som klinisk forskare. Det är klart att man måste fortsätta utvecklas och att det finns mycket man behöver lära sig mer om, men efter att ha gått igenom forskarskolan så har jag inte lika tydliga blinda fläckar som jag tror att jag hade riskerat att få om jag hade plockat ihop mitt kursprogram själv, säger Emma.

Utbildningen ger ett värdefullt nätverk

Ytterligare ett syfte med forskarskolan är att erbjuda studenterna ett nätverk bestående av andra doktorander och forskare.

– Det är mycket som varit bra med skolan, men något speciellt är ’klasskänsla’ som utvecklas, kontaktnätet som man bygger upp med kliniska doktorander och forskare. Jag har fler personer att hälsa på i kulvertarna nu! Dessutom, när jag ringer en konsult så är det ibland någon av kurskamraterna från forskarskolan och det är väldigt värdefullt. 

Inspiration till fortsatt forskning

Efter avslutad utbildning har studenten uppnått samtliga teoretiska högskolepoäng som krävs för en doktorsexamen och har de färdigheter som krävs för att disputera. 

Emma berättar att hon nu ska färdigställa sitt sista delarbete, skriva ramen och inom kort disputera.  Forskarskolan inspirerar många till fortsatt forskning och de flesta i 2015 års avgångsklass vill fortsätta forska även efter disputation.

 – Jag är fortfarande ganska tidigt i min kliniska karriär och behöver hämta upp den biten lite grann. Men jag vill absolut fortsätta forska efter disputation och tycker att det är viktigt att man som kliniskt verksam läkare också är forskningsaktiv. Att man är med och utvärderar och driver sjukvården framåt. Vi kan inte bara göra som vi alltid har gjort, det är viktigt att vi vet varför vi gör saker och hur vi ska göra dem på bästa sätt. Det tycker jag är viktigt och roligt att vara en del av avslutar Emma.


Text: Emelie Ljunggren