Kliniska forskarskolan

Regionalt cancercentrum väst erbjuder sedan 2011, i samarbete med Sahlgrenska akademin, en forskarskola med fokus på klinisk forskning med klinisk epidemiologiska metoder.

Foto: Freeimages.comForskarskolan riktar sig till redan antagna, kliniskt verksamma, doktorander med hög motivation att utvecklas som kliniska forskare. Den finansieras av Västra Götalandsregionen och omfattar sammanlagt 20 veckor heltidsstudier (30 hp) fördelat på fyra kurser om vardera 7,5 hp. Den pågår under två år och ger sammantaget alla 30 högskolepoäng som krävs för en medicine doktorsexamen. 

Aktuellt – Utlysning inför 2022

Den första femveckorsperioden börjar måndag vecka 10 och delkurs 2 startar måndag vecka 40. Delkurs 3 börjar året efter, vecka 2, och sista kursen startar vecka 42.

Mer information om Forskarskolan och anmälan finns på Kliniska forskarskolans webbplats: 
http://kliniskaforskarskolan.se/