Förbättringskunskap i cancervården, 15 hp

I samarbete med Centre for Healthcare Improvement (CHI), Chalmers tekniska högskola arrangeras uppdragsutbildningen Förbättringskunskap i cancervården, 15 hp under år 2020–2021.

Syftet med utbildningen är att integrera teori och praktik inom förbättringskunskap genom att utveckla kursdeltagarnas kunskap och strategier för eget handlande. Efter slutförd kurs ska deltagarna kunna planera, leda, samordna, genomföra, analysera, utvärdera och utveckla verksamheten med fokus på̊ patient- och kundnytta. Utbildningen syftar även till att skapa nätverk där deltagarna får arenor reflektion och utbyte av erfarenheter. Ett utvecklingsprojekt i den egna verksamheten kommer att genomföras.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till samtliga personalkategorier som arbetar inom cancervården. Vi ser gärna att man deltar som ett multiprofessionellt team från en verksamhet!

Mer information om utbildningen och intresseanmälan (pdf)