Om databasen

Att samla alla cancerstudier i en databas underlättar för vården att inkludera patienter i olika cancerstudier och därmed ökar möjligheterna för patienter från hela landet att delta i studier.

Cancerstudier i Sverige stärker svensk klinisk cancerforskning och kan hjälpa forskare att hitta samarbetsprojekt.

Huvudmålgruppen för inlagda texter är forskare och profession inom cancervården, men alla har möjlighet att söka i databasen.

Vilka studier finns i databasen?

  • Kliniska studier med pågående rekrytering av patienter.
  • Behandlingstudier, observationsstudier eller omvårdnadsstudier.
  • Studier som drivs av företag men också av enskilda forskare.
  • Små lokala studier på ett enda sjukhus men också stora internationella med minst ett svenskt deltagande sjukhus.

Den läkare som har huvudansvaret för studien i Sverige, ansvarar också för att den rapporteras till databasen.

Databasen är framtagen i ett samarbete mellan Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) och Nätverket för universitetssjukhusens prövningsenheter inom onkologi (NASTRO).

Kontakt

Sonia Katsuura

handläggare

RCC Norr

Tekniska frågor

Päivi Persson

registerproduktägare

RCC Norr

Arbetsgrupp Cancerstudier i Sverige

Lena Bylund

ordförande

Norrlands universitetssjukhus

 

 

Annika Baan

vårdenhetschef

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Birgitta Sundberg

projektledare

RCC Mellansverige

Ingela Jacobsson

forskningssjuksköterska

Universitetssjukhuset, Linköping

Jan Sundberg

studiekoordinator, forskningssjuksköterska

Skånes universitetssjukhus, Lund

Johanna Vernersson

chefssjuksköterska

Karolinska Universitetssjukhuset