PPMC-projektet

Sedan 2017 pågår en nationell satsning för att öka förutsättningarna för cancerforskning som går under benämningen ”Partnership for Precision Medicine in Cancer”. Projektet handlar om att ta fram en sjukvårdsregional infrastruktur för precisionsmedicin inom cancerområdet med pilotstudie inom lungcancer.

Satsningen är initierad av Sjöbergsstiftelsen med syftet att stödja uppbyggnad av nationell infrastruktur för prov- och vävnadshantering för cancerpatienter. Den bygger på engagemang från vården, akademin och Regionala cancercentrum.

Insamlad information kommer att användas för att bättre kunna förstå olika cancersjukdomars uppkomst och individanpassa behandling. Inledningsvis kommer prover från patienter med lungcancer att samlas in, i ett senare skede inkluderas också andra cancersjukdomar där individanpassade terapier förväntas bli en viktig del av behandlingen.

Under hösten 2021 påbörjas insamlingen för lungcancer i Västra Sjukvårdsregionen. Infrastrukturen kommer att inkludera alla sjukhus som behandlar lungcancer, med Biobank Väst och den kliniska prövningsenheten inom onkologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som det regionala navet. Mottagningar vid Lungmedicin och Onkologen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset är först ut och följs av övriga enheter under senare delen av 2022.

Om PPMC på Sahlgrenska Universitetssjukhusets webbplats