NOVEL-studien om HPV-vaccination vid behandling av cellförändringar i livmoderhalsen

Forskare vid Regionalt cancercentrum Väst, Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet undersöker om vaccination mot HPV (Humant papillomvirus) kan minska risken för kvinnor som behandlas för cellförändringar att få nya cellförändringar och livmoderhalscancer i framtiden. Studien heter NOVEL och drivs tillsammans med forskare från Storbritannien och Finland . Den utförs vid cirka 15 kliniker i de tre länderna.

Genom att behandla cellförändringar kan man hindra att förändringarna utvecklas till cancer i livmoderhalsen. Det har räddat många tusen kvinnors liv i Sverige genom åren. Kvinnor som har gått igenom behandling mot cellförändringar har fått ett starkt skydd mot cancer, det medför att väldigt få kommer att drabbas av sjukdomen. Men det är fler av dem som drabbas än bland de som aldrig haft cellförändringar. Därför finns ett särskilt uppföljningsprogram för dessa kvinnor – Kontrollfil efter behandling inom Gynekologisk cellprovskontroll. NOVEL-studien* vill undersöka om vaccination kan vara ett alternativ eller komplement för att skydda behandlade kvinnor från cancer i framtiden

Deltagande i studien

Deltagarna lottas så att hälften får vaccin och hälften inte. För studiens räkning är denna kontrollgrupp lika viktig. De som får vaccin blir vaccinerade vid behandlingen av cellförändringarna, cirka 2 månader senare och i samband med ordinarie kontrollbesök 6 månader efter behandlingen. För alla gäller att 1 år, respektive 1 ½ år efter behandlingen skickas en självtest ut till deltagarna. Och slutligen 2 år efter behandlingen kommer man på ett särskilt inlagt besök. Vid detta besök, liksom vid behandlingen och 6-månaders uppföljningsbesöket tas några extra prover.

Patienter som behandlas för cellförändringar under 2020 vid Gynekologmottagningen Kungshöjd, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, eller Frölunda specialistsjukhus i Göteborg samt Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan kan få ett erbjudande att delta i studien. Eftersom deltagarna lottas är det inte säkert patienten får vaccin, men alla deltagare ger ett viktigt bidrag till forskningen och till kunskap som kan förbättra kvinnors hälsa över hela världen.

Förutsättningarna för att delta i studien är att deltagaren är under 56 år, inte är gravid eller planerar graviditet närmast 6 månaderna, inte har HIV eller annan sjukdom i immunförsvaret och inte tidigare är vaccinerad mot HPV.

Patientinformationen som ges till de som blir erbjudna att delta i studien (pdf, nytt fönster)

 

*
Studiens fullständiga titel på engelska: Nonavalent prophylactic HPV vaccine (GARDASIL® 9) after local conservative treatment for cervical intra-epithelial neoplasia (CIN): a randomised controlled trial – The NOVEL trial