Cancerforskning vid RCC Väst

RCC väst stödjer på olika sätt cancerforskning, både baserad på registerdata samt annan insamlad information. Såväl personer som har, eller har haft, en cancersjukdom som närstående till cancerpatienter studeras. Även verksamhetsrelaterade frågeställningar inom cancervård undersöks.

Ett antal medarbetare bedriver forskning inom området. Forskningsområdena innefattar bland annat behandlingseffekter, cancerepidemiologi, cancerprevention, hälsorelaterad livskvalitet och verksamhetsutveckling. Den kunskap som tas fram kan användas för att minska antalet personer som insjuknar i cancer, förbättra förutsättningarna för behandling, öka överlevnaden samt minska risken för komplikationer hos cancersjuka.

Pågående studier och projekt

 • Förutse och förhindra strålorsakade hjärnbiverkningar hos långtidsöverlevare efter cancerbehandling- ett samarbete mellan VGR och Sahlgrenska Akademin.
  Kontakt: Thomas Björk-Eriksson
 • Implementeringsproblematik inom Svensk hälso- och sjukvård: Identifiering av lämpliga gruppinterventioner med hjälp av aktionsforskning och systemdynamisk modellering. I samarbete med Sahlgrenska Akademin, Legeforskningsinstittutet i Oslo och Universitetet i Bergen, Norge.
  Kontakt: Paul Holmström och Caroline Olsson
 • Kraftens hus. En utvärdering av den sociala innovationen Kraftens hus med hjälp av Concept Mapping samt kvalitativa intervjuer med deltagare i framtagningsprocessens samt besökare efter öppnandet.
  Kontakt: Frida Smith
 • Långtidsuppföljning av cancerförekomst och dos-resons analyser av en kohort med hemangiompatienter som exponeras med joniserande strålning som barn
  Kontakt: Erik Holmberg
 • NOVEL-studien om HPV-vaccination vid behandling av cellförändringar i livmoderhalsen
  Kontakt: Björn Strander
  Läs mer om studien
 • Prediktiv modelling av gap- och sväljningsssvårigheter samt röstproblem efter strålbehandling för tumörer i huvud-hals-området. I samarbete med avdelningarna för Öron-, näsa, och halssjukdomar, onkologi och Strålningsfysik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt avdelningen för Medicinsk Fysik vid Memorial Sloan-Kettering Cancer Center i New York. 
  Kontakt: Caroline Olsson 
 • Prematurbörd och association till cervixdysplasi och behandling. I samarbete med Sahlgrenska akademin och Karolinska institutet.
  Kontakt: Björn Strander
 • Partnership for precision cancer medicine (PPMC) – nationell infrastruktursatsning för att öka förutsättningarna för cancerforskning med pilotprojekt inom lungcancer. Ett samarbete mellan akademi, sjukvård och regionala cancercentra.
  Kontakt: Caroline Olsson
  Läs mer om studien
 • PRODICA – Påverkan av kostvanor och individuella genetiska faktorer på tumörtillväxthastighet bland män med prostatacancer. En randomiserad kostinterventionsstudie som undersöker påverkan av fytoöstrogener. 
  Kontakt: Maria Hedelin
 • Screeningdeltagande och psykisk ohälsa - Cohortundersökning med data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention/Process (Cytburken). I samarbete med bland annat Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR och Socialmedicinska institutionen Sahlgrenska akademin.
  Kontakt: Björn Strander
 • Standardisering av strukturdefinitioner för strålbehandling (STRÅNG) – nationellt projekt som tar fram riktlinjer för hur olika anatomiska strukturer definieras vid strålbehandling av cancersjukdom. Konsensus nås genom remissrunda och engagerar landets samlade strålonkologiska expertis och ST-läkare. Projektet drivs av Göteborgs universitet och Karolinska universitetssjukhuset och sker med styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för strålbehandling som referensgrupp.
  Kontakt: Caroline Olsson
 • Virtual Reality som stöd inför strålbehandling. En co-design studie i aktionsforskningsupplägg som utvecklar och testar ett digitalt verktyg för att öka förberedelse inför strålbehandling.
  Kontakt: Frida Smith
 • Utvärdering av kontaktsjuksköterskefunktionen. En nationell kartläggning av kontaktsjuksköterskans funktion och vilka organisatoriska förutsättningar som krävs att uppnå detta, samt en regional del där patienternas upplevelse av att ha tillgång till en kontaktsjuksköterska undersöks. 
  Kontakt: Frida Smith

Publikationer

2020 (pdf, nytt fönster)

2019 (pdf, nytt fönster)

2018 (pdf,nytt fönster)

2017 (pdf, nytt fönster)

2016 (pdf, nytt fönster)