Cancerforskning vid RCC Väst

RCC Väst stödjer på olika sätt cancerforskning, både baserad på registerdata samt annan insamlad information. Såväl personer som har, eller har haft, en cancersjukdom samt närstående till cancerpatienter studeras. I många fall görs forskning i samverkan med patient och närstående samt personal i cancervården. Även verksamhetsrelaterade frågeställningar inom cancervård undersöks.

Ett antal medarbetare bedriver forskning inom området. Forskningsområdena innefattar bland annat behandlingseffekter, cancerepidemiologi, cancerprevention, hälsorelaterad livskvalitet, innovation och verksamhetsutveckling. Den kunskap som tas fram kan användas för att minska antalet personer som insjuknar i cancer, förbättra förutsättningarna för behandling, öka överlevnaden samt minska risken för komplikationer hos cancersjuka.

Pågående studier och projekt

 • Förutse och förhindra strålorsakade hjärnbiverkningar hos långtidsöverlevare efter cancerbehandling- ett samarbete mellan VGR och Sahlgrenska Akademin.
  Kontakt: Thomas Björk-Eriksson
 • Kraftens hus. Utvärdering av den sociala innovationen Kraftens hus via kvalitativa metoder tillsammans med deltagare i framtagningsprocessens samt besökare efter öppnandet.
  Kontakt: Frida Smith 
 • NOVEL-studien om HPV-vaccination vid behandling av cellförändringar i livmoderhalsen
  Kontakt: Björn Strander
  Läs mer om studien
 • Prediktiv modelling av gap- och sväljningsssvårigheter samt röstproblem efter strålbehandling för tumörer i huvud-hals-området.
  I samarbete med avdelningarna för Öron-, näsa, och halssjukdomar, onkologi och strålningsfysik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Göteborgs universitet.    
  Kontakt: Caroline Olsson 
 • Partnership for precision cancer medicine (PPMC) – nationell infrastruktursatsning för att öka förutsättningarna för cancerforskning inom lungcancer. Ett samarbete mellan akademi, sjukvård och regionala cancercentra med regional implementering i VGR.
  Kontakt: Caroline Olsson
  Läs mer om studien
 • Screeningdeltagande och psykisk ohälsa - Cohortundersökning med data från Nationella kvalitetsregistret för cervixcancerprevention/Process (Cytburken). I samarbete med bland annat Kunskapscentrum för jämlik vård, VGR och Socialmedicinska institutionen Sahlgrenska akademin.
  Kontakt: Björn Strander
 • Standardisering av strukturdefinitioner för strålbehandling (STRÅNG) – nationellt projekt som tar fram riktlinjer för hur olika anatomiska strukturer definieras vid strålbehandling av cancersjukdom. Konsensus nås genom remissrunda och engagerar landets samlade strålonkologiska expertis och ST-läkare. Projektet drivs av Göteborgs universitet och Karolinska universitetssjukhuset och sker med styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret för strålbehandling som referensgrupp.
  Kontakt: Caroline Olsson
 • Modeller och Arbetsstrategier inom RadioTerapi (SMART II). Doktorandprojekt i samarbete med avdelningarna för onkologi och strålningsfysik vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.
  Kontakt: Mruga Gurjar och Caroline Olsson
 • DIBH-APP. En c innovativt digitalt verktyg för att träna optimal andningsteknik inför andningsadapterad strålbehandling. Görs i samarbete med Högskolan I Borås, GU samt strålbehandlingskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  Kontakt: Frida Smith
 • Utvärdering av kontaktsjuksköterskefunktionen. En nationell kartläggning av kontaktsjuksköterskans funktion och vilka organisatoriska förutsättningar som krävs att uppnå detta. Görs som doktorandprojekt tillsammans med Karlstad Universitet, RCC Stockholm-Gotland samt RCC Syd
  Kontakt: Ellen Brynskog
 • To develop, and validate, a predictive model for endometrial cancer specific death in women with localized endometrial cancer.
  Ett samarbetsprojekt mellan RCC väst, Västra Götalandsregionen, Karolinska Institutet, department of Clinical Science and Education, Umeå University, Department of Medical BiosciencesLunds University, Department of Clinical Sciences
  Kontakt: Erik Holmberg

Publikationer

2020 (pdf, nytt fönster)

2019 (pdf, nytt fönster)

2018 (pdf,nytt fönster)

2017 (pdf, nytt fönster)

2016 (pdf, nytt fönster)