Aktuell cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

Sammanställningen gäller projekt under året 2018. Den innehåller projekt som har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare/källor.

Du kan läsa hur vi gjorde i mer detalj och även ladda ner rapporten inklusive information om enskilda projekt här:

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2018 (pdf)

Resultatet redovisas per kategori i nedanstående figur. Totalt togs 284 kontakter för 623 identifierade projekt. Ungefär fyra av fem forskare återkopplade på vår förfrågan om att presentera sin information på RCC Västs webbsida. Figuren sammanfattar de resulterande 530 projekten som bekräftats som pågående av enskilda forskare.

Diagram med antal projekt uppdelad på diagnos

 

Tidigare sammanställningar

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2017 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2016 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2014-2015 (pdf)