Aktuell cancerforskning i Västra sjukvårdsregionen

Sammanställningen gäller projekt under året 2019. Den innehåller projekt som har identifierats via nationella, regionala och lokala anslagsgivare/källor.

Du kan läsa mer i detalj om hur sammanställningen och även ladda ner rapporten inklusive information om enskilda projekt här:

Aktuell forskning i Västra sjukvårdsregionen 2019 (pdf)
Cancerprojekt 2019 (xlsx)

Totalt identifierades 749 projekt och 320 e-postmeddelanden skickades ut till projektledare eller annan kontaktperson för forskningsprojektet. Av de 320 kontakterna som togs, samtyckte 220 (69%) till att medverka i sammanställningen och 100 forskare svarade inte (31%); ingen forskare avböjde medverkan.

Informationen som presenteras (figur 1) baseras på de 497 bekräftade projekten där samtycke inhämtats. Alla bekräftade projekt visas i excel-filen som är kopplad till rapporten.

Diagram med antal projekt uppdelad på diagnos

 

Tidigare sammanställningar

Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2018 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2017 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2016 (pdf)
Aktuell forskning i västra sjukvårdsregionen 2014-2015 (pdf)