Stöd till barn som närstående

Ett informations- och samtalsstöd för dialog med barn som närstående har tagits fram av kuratorer i cancervården, med stöd av RCC Väst. Boken vänder sig till barn och unga med en närstående som har cancer. 

Ett stöd i att uppmärksamma barn som närstående

Förhoppningen är att den lilla boken i A5-format ska underlätta för vårdpersonal att uppmärksamma barn som närstående genom att de finns något konkret att ge till barnen. Tanken är också att ge möjlighet för barnen att ställa sina frågor och uttrycka sina känslor.

Beroende på barnens ålder kan de antingen läsa själva eller tillsammans med någon vuxen. Det är också möjligt att välja att skriva eller rita i boken. Den fungerar även som ett föräldrastöd i samtal med barn. 

Boken är framtagen för att kunna delas ut av vårdpersonal inom cancervården i Västra Götalandsregionen till barn och unga vars närstående har cancer.

hur-känns-det-collage_3.jpg

Syftet med boken är att ge barnen en möjlighet att få kort fakta om cancer, uttrycka sina känslor men även att ge utrymme för pyssel.

Innehållet i boken har även prövats och anpassat efter synpunkter från barn som är närstående till någon med cancer, patient- och närståenderepresentanter som är föräldrar, samt med yrkesverksamma inom cancervården. 

Ladda ner boken i pdf-format

Beställ tryckt bok

En tryckt version av boken ”Hur känns det – när någon nära dig fått cancer?” kan beställas kan beställas av vårdgivande verksamheter inom cancervården i Västra Götalandsregionen via Adress- och distributionscentrum. Tills vidare kan beställning endast göras via e-post till adress.distributionscentrum@vgregion.se

Framtagen av kuratorer i cancervården

Boken är framtagen som ett förbättringsarbete, över förvaltningsgränserna, inom uppdragsutbildningen för kuratorer i cancervården, med stöd av stöd av RCC Väst.

De som medverkat i abetsgruppen är: Karin Dahlén Wetter, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Angelica Versén, Alingsås lasarett och Anna-Karin Damber, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra.

Arbetet har utförts i samverkan med Carina Mannefred, utvecklingsledare, RCC Väst. Formgivning, bildsättning och textbearbetning har gjorts i samarbete med Anna Nilsson, kommunikationsstrateg vid RCC Väst.

Innehållet har faktagranskats av onkolog Cecilia Remling, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset.

Synpunkter har även hämtats in från Randiga Huset, Bröstcancerföreningen Johannas barn- och ungdomsverksamhet, Kraftens hus Sjuhärad samt nätverket för kuratorer inom cancervården i Västra Götalandsregionen och Region Halland.