Nationell arbetsgrupp för Cancerrehabilitering

Regionala cancercentrums samverkansgrupp har tillsatt en arbetsgrupp för cancerrehabilitering som likt inom andra områden där nationell samverkan är av stor betydelse för cancervården. Samtliga nationella arbetsgrupper ska arbeta med målet patientcentrerad, jämlik, kostnadseffektiv cancervård av hög kvalitet.

Arbetsgruppen har följande uppdrag:

  • I dialog med Socialstyrelsen, NPO rehabilitering och regionerna verka för regional registrering av insatser för rehabilitering enl. Socialstyrelsens KVÅ-klassifikation och samverka kring möjligheter för nationell uppföljning.
  • Samordna insatser som syftar till att stödja den regionala implementeringen och uppföljningen av vårdprogrammets rekommendationer, till exempel utbildningar, informationsmaterial och stöddokument.
  • Stödja initiativ där digitala lösningar används i rehabiliteringsprocessen och för egenvård.
  • Ta fram och vara remissinstans för generiska texter till exempel i Min vårdplan och nationella vårdprogram.
  • Samverka med nationella arbetsgrupper (NAG) med närliggande uppdrag.

 

Arbetsgrupp

RCC:s samverkansgrupp har utsett följande personer till den nationella arbetsgruppen:

Heléne Öberg

verksamhetsutvecklare, ordförande implementering och uppföljning

RCC Syd

Katja Vuollet Carlsson

processledare cancerrehabilitering

RCC Norr

Lisa Busk Hedström

verksamhetsutvecklare

RCC Mellansverige

Anton Hillblom

processledare cancerrehabilitering

RCC Stockholm Gotland

Annica Tomasson

processamordnare cancerrehabilitering

RCC Sydöst

Victoria Tauson

utvecklingsledare

RCC Väst

Stödjande RCC

Annika Wendt Wesén

verksamhetsutvecklare

RCC Syd