MENY

Mat under och efter cancerbehandling

Patientinformation med råd om mat för att må bra under och efter cancerbehandling som informationsstöd i dialog med patienter och närstående.

Kortfattade genrella kostråd

Broschyren vänder sig till den som behandlas eller har behandlats för cancer. Foldern är framtagen med 1177 Vårdguidens grafiska profil och är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Innehållet kompletterar den information som sedan tidigare finns om mat och cancer på 1177 på webben.

omslagsbild broschyren Mat för att må bra under och efter cancerbehandling

Innehållet i broschyren är indelat i rubriker som beskriver olika problem som kan uppstå. Råden är generella och kortfattat beskrivna. Det handlar om allt från råd vid nedsatt aptit, viktnedgång och illamående, till råd för den som har mag- och tarmproblem eller behöver äta mat som är mjuk eller flytande. 

Ladda ner broschyren i pdf-format

Beställ tryckt broschyr

Den tryckta versionen är tänkt att delas ut av vårdpersonal som exempelvis kontaktsjuksköterska eller dietist. Tryckt version av broschyren "Mat för att må bra under och efter behandling" kan beställas av vårdgivande verksamheter inom Västra Götalandsregionen och Region Halland.

För vårdgivare inom Västra Götalandsregionen

Beställ via Adress- och distributionscentrum. Broschyren beställs i buntar om 20 exemplar. Tills vidare kan beställning endast göras via e-post till adress.distributionscentrum@vgregion.se

För vårdgivare inom Region Halland

Beställ via Region Hallands webbplats för vårdgivare. 
Broschyrer och rapporter - Beställ eller ladda ner

Dietist har tagit fram innehållet

Broschyren "Mat för att må bra under och efter behandling" är framtagen av dietist inom ramen för det utvecklingsarbete av cancervården som sker med stöd av Regionalt cancercentrum väst (RCC Väst). 

Maria Lancha, leg. dietist, verksamhet onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, har varit huvudansvarig för att ta fram underlag till broschyren i ett projekt som pågått under 2018 vid RCC Väst. Formgivning, bildsättning och textbearbetning har gjorts i samarbete med Anna Nilsson, kommunikationsstrateg vid RCC Väst.

Innehållet har under projekttiden även prövats och utvärderats av vårdpersonal tillsammans med patienter och närstående.

Medverkande i arbetsgrupp: 

  • Regionalt dietistnätverk inom RCC Väst.
  • Patient och närståenderådet vid RCC Väst. 
  • Dietister inom verksamhet Onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
  • Shirin Bartholdsson, folhälsovetare samt utvecklingsledare RCC Väst.
  • Katarina Wikman, leg.dietist och faktagranskare för ”mat vid cancer” på 1177 Vårdguidens webb.
  • Ewa Silander, leg.dietist, ÖNH-verksamheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 januari 2020