Till regionspecifikt innehåll

Informationsmaterial och länkar

Här hittar du informationsmaterial, länkar och andra hjälpmedel.

Informationsmaterial

Stöd för dig i teamet runt en patient med cancer

Broschyr för webbvisning (pdf, nytt fönster)

Broschyr för utskrift (pdf, nytt fönster) (Liggande format, dubbelsidig utskrift.) 

Utskriftsversion för dig som vill skriva ut en sida i taget (pdf, nytt fönster) (Sätta ihop broschyren själv).

"Fyra viktiga frågor, stöd och inspiration för dig som i ditt arbete möter patienter med cancer" (lyfter frågor som ibland kan vara svåra att tala om)

Övrigt

Cancerrehabilitering i vårdprocesser (pdf, nytt fönster), arbetsmaterial cancerrehabilitering

Cancerrehabilitering – folder (pdf, nytt fönster)

Mallar

Behandlingssammanfattning, efter avslutad behandling (worddokument)

Behandlingssammanfattning, efter avslutad uppföljning (worddokument)

Mall för rehabiliteringsplan (pdf, nytt fönster)

Presentationsmaterial

Denna PP-presentation om Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering  är framtagen av VP-gruppen för cancerrehabilitering och får användas fritt. Komplettera gärna med eget material.

Länkar

Cancerrehabilitering – ett förhållningssätt (film)

Nära cancer – en hemsida med resurser för barn och unga som närstående

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga

Läs mer om kontaktsjuksköterskans roll

Hjälp och stöd på 1177 Vårdguiden

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Samverkan
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

CancerRehabFonden

Stöd vid information till patienter om cancerrehabilitering i Stockholm och på Gotland

Broschyren Cancerrehabilitering - Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituationSyftet med broschyrerna om cancerrehabilitering är att underlätta samtalet med patienten om vilken rehabilitering som är lämplig och att ge stöd för att komma igång med fysisk aktivitet.

Broschyren Cancerrehabilitering - Stöd under cancerbehandlingen för hela din livssituation ger en inblick i de möjligheter som finns till cancerrehabilitering.

Broschyren Fysisk aktivitet – en del av din cancerrehabilitering belyser vikten av fysisk aktivitet och olika exempel på hur patienten kan göra för att öka sin fysiska aktivitet utifrån de förutsättningar som finns. 

Broschyren Fysisk aktivitet – en del av din cancerrehabiliteringAnvändning

Ladda ner som pdf och läs på din dator tillsammans med din patient.

Stockholm

Gotland

Tryckfärdig pdf

Tryck upp den och använd som en vanlig broschyr. Här kan du ladda ner foldern som tryckfärdig pdf och skicka till tryckeri. Många sjukhus har egna tryckerier. Annars kan du vända dig till ett annat tryckeri.

Stockholm

Gotland

Patient-och närståenderådet i Sydöst organiserar möten för cancerpatienter och deras anhöriga. I Jönköping finns Hjärtats hus som drivs ideellt.

Patient-och närståenderådet Sydöst