Vägledning för bäckenrehabilitering

Vägledning för bäckenrehabilitering är under remiss, synpunkter ska skickas in senast den 11 maj.

Vägledningen för bäckenrehabilitering riktar sig till vårdpersonal och syftar till att konkret ge stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet. Besvären ska inte negligeras. Det finns goda möjligheter att erbjuda patienter behandling och hjälp. Om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid erbjudas hjälp att hantera dem.

Symtomen är olika vanliga beroende på diagnos och vilken behandling patienten fått. Vägledningen är avsedd att kunna användas oavsett detta. Det förutsätter att man har eller samarbetar med någon profession som har en grundkunskap om patientens specifika diagnos och behandling. Var och en måste utgå från sin egen kliniska erfarenhet och kunskap. Notera också att det också kan finnas regionala eller lokala riktlinjer att förhålla sig till. Vägledningen är inte avsedd att ersätta dessa.

Remissversionen av Vägledning för bäckenrehabilitering är öppen för remissynpunkter som skickas till info@cancercentrum.se senast den 11 maj.

Faktaägare: Maria Hellbom

Sidan uppdaterad: 24 september 2018

Regionalt