Till regionspecifikt innehåll

Funktionsbesvär efter cancer i bäckenet

Till funktionsbesvär räknas biverkningar och komplikationer under cancerbehandling, sekvele och sena effekter eller följdsjukdomar. RCCs vägledning för bäckenrehabilitering riktar sig till vårdpersonal och syftar till att konkret ge stöd för handläggning av symtom och besvär som kan uppstå vid eller efter behandling mot cancer i lilla bäckenet.

Komplikationer efter behandling av cancer i lilla bäckenet 

Efter behandling med strålning, operation, cytostatika eller hormonbehandling drabbas många patienter av symptom/resttillstånd/följdsjukdomar som ger problem med bäckenorganens funktion. Problemen utgörs ofta av tarmfunktionsrubbning, sexuella problem, smärtor i bäckenregionen eller urinvägsdysfunktion. Det finns goda möjligheter att erbjuda patienter behandling och hjälp. Om besvären inte kan behandlas helt kan de oftast lindras och patienten kan alltid erbjudas hjälp att hantera dem.

Vägledning

Vägledning för bäckencancerrehabilitering, Kunskapsbanken

Vägledningen är ett kliniskt konkret verktyg som avser att hjälpa vårdgivare att utreda och behandla vanliga symptom och följdsjukdomar.

Vägledningen är avsedd att kunna användas oavsett vilken cancerdiagnos patienten haft. Det förutsätter att man har eller samarbetar med någon som har god kunskap om patientens specifika diagnos och behandling. Var och en måste utgå från sin egen kliniska erfarenhet och kunskap.

Notera också att det också kan finnas regionala eller lokala riktlinjer att förhålla sig till. Vägledningen är inte avsedd att ersätta dessa.

Stödverktyg

Checklista för sexuell hälsa (pdf)

Checklista för sexuell hälsa (word)

Enkät tarmfunktion LARS - Low anterior resection syndrome (pdf)

LARS enkät till patienter (pdf)

Enkät sexuell funktion hos män - IIEF 5 (pdf)

NIKOLA - Nationellt nätverk blås- och tarmdysfunktion, Nätverket Nikola

Enkät avföringsläckage S:t Mark's score (pdf)

Nedsatt rörlighet och smärta i bäckenet (pdf)

 

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Norra sjukvårdsregionen

Om bäckencancerrabilitering

Den 21-22 november 2019 genomfördes mötet ”Leva efter bäckencancer…” på Karolinska Institutet i Stockholm.Här är presentationer från de föreläsare som godkänt detta.

Presentationer (pdf)

Vill använda något ur presentationerna hänvisas till respektive föreläsare. Vid eventuella andra frågor går det bra att kontakta Annika Sjövall på annika.sjovall@sll.se.

Regionalt vårdprogram Stockholm-Gotland: Low anterior resection syndrome, LARS (pdf)

Regional vägledning PTNS

Vägledning för vårdpersonal: Perkutan tibialisnervstimulering – PTNS vid överaktiv blåsa och fekal inkontinens (pdf, öppnas i nytt fönster)

Remiss vid avancerade besvär

Ett centrum för Bäckencancerrehabilitering finns på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Malmö. Dit kan patienter från hela södra sjukvårdsregionen remitteras för utredning och behandling vid omfattande besvär.

Information om remissförfarande Bäckencancerrehab SUS

Remissadresser för bäckencancerrehabilitering

Remissadresser södra sjukvårdsregionen - Bäckencancerrehabilitering (pdf)

Behandling vid överaktiv blåsa och avföringsinkontinens - PTNS

Filmen, som är ca 6 minuter lång, är framtagen för sjukvårdspersonal som vill veta mer om PTNS – en behandling för patienter med överaktiv blåsa och faecesinkontinens. Metoden går ut på att påverka nervtrafiken till de nerver som styr blåsa, tarm och bäckenbotten. I filmen visar personal hur processen går till i detalj och vilken utrustning som krävs. Filmen kan användas i utbildningssyfte.

Senaste nytt från koordinatorerna inom bäckencancerrehabilitering

6 maj 2020: Kort film om vad som händer och information om nytillkomna resurser i södra sjukvårdsregionen. Se även information om och anmäl dig till workshopstillfället 2 oktober

 

 

Korta introduktionsfilmer till de olika kapitlen i Vägledning för bäckenrehabilitering

Välj om du vill se alla avsnittsfilmer eller ett i taget i menyn i övre högra hörnet.

Kongressrapport från APFM