Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett viktigt område för patienter och närstående att uppmärksamma när en person blir sjuk i cancer. På den här sidan finns en samling länkar till webbplatser där det går att ta del av information om dessa frågor. Sidan är tänkt att användas som ett stöd till profession vid samtal med patienter och närstående. Listan ska också fungera som ett stöd direkt till patienter och närstående vid informationssökning.

Sidan har tagits fram av Patient- och närståenderådet vid RCC Väst och uppdateras regelbundet.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens arbetet för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter syftar till att förbättra samhälleliga och sociala förutsättningar för ökad sexuell och reproduktiv hälsa och möjligheten att tillgodogöra sig rättigheter för individen. En utgångspunkt är allas lika värde och principen om ickediskriminering i relation till sexuell och reproduktiv hälsa.

Definition av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har genomfört en stor nationell befolkningsstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I rapporten “Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017” beskrivs bland annat resultat om sexuella trakasserier och våld, sexlivet, sex, relationer och egenmakt, sex mot ersättning, sexualitet och digitala arenor, pornografianvändning och sexuell hälsa, reproduktiv hälsa samt sex- och samlevnadsundervisning.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i Sverige 2017, Folkhälsomyndigheten

Bildstöd i vården, Västra Götalandsregionen

Matrialet har tagits fram av logopeder och det finns även möjlighet att skapa eget material.

Bildstöd - kvinnors hälsa, Västra Götalandsregionen

Enkel text, översatt text och bilder kan fungera som stöd för patienten och vårdgivaren.

Symbolbruket, InPrint 3

InPrint 3 är ett modernt layoutprogram för dig som vill skapa material för utskrift med bild- och symbolstöd. Programmet kan användas inom en mängd olika verksamheter som till exempel. förskola, skola, vuxenutbildning, omsorgsverksamhet och sjukvård.

InPrint 3

Symbolerna i InPrint 3 är kopplade till över 60 000 ord och begrepp vilket gör det enkelt kan skapa bildstödsmaterial och även skriva hela meningar med symboler. Symbolerna är utformade på ett enhetligt sätt vilket gör förståelse och inlärning av nya symboler lättare.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen

Kunskapscentrum för sexuell hälsa arbetar för allas rätt till bästa möjliga sexuella och reproduktiva hälsa på lika villkor – genom hela livet.

Kunskapscentrum stöttar och samverkar med verksamheter i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter genom verksamhetsutveckling, utbildning och forskning.

Kunskapscentrum för sexuell hälsa

Kunskapscentrum för sexuell hälsa har tagit fram material som stöd till verksamheter i arbetet med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Film, Normer och hbtq i vården
Normino – ett spel om hbtq och normer!
Podd, Sex på arbetstid

SRHR.se, Inspiration, metoder och omvärldsbevakning kring SRHR - för dig som jobbar med unga.

Filmer, tips och metodmaterial om hur du kan prata om Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

SRHR.se

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU

Riksförbundet för sexuell upplysning arbetar med upplysning, utbildning och opinionsbildning genom att arrangera kurser, konferenser och delta i debatter om sexualupplysning och sexualpolitik. Arbetet sker lokalt, nationellt och internationellt.

RFSU

RFSU tagit fram filmer om kropp, sex och relationer för dig som inte talar svenska. Filmerna finns på 15 olika språk med svenska undertexter.

Sex, kropp och hälsa på olika språk

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL

Förbundet är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

RFSL

UMO

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan du hitta svar på frågor om sex, hälsa och relationer.

UMO

Youmo

UMO på olika språk

Youmo

Så funkar sex

På webbplatsen går det att läsa om hur kärlek känns, vad en transperson är och om att vara homosexuell. Du kan också läsa om hur det känns att vara kåt, vad preventivmedel är och hur de olika könen fungerar. Hemsidan är gjord av organisationen Forum Skill och är ett samarbete med intresseorganisation för barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning (FUB) och Västra Götalandsregionen. 

Så funkar sex

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och cancer

Så vill vi ha det

Patient- och närståenderådet vid Regionalt cancercentrum väst har tagit fram broschyren “Så vill vi ha det!” om patienters och närståendes önskemål. Broschyren innehåller ett kapitel om Närhet, lust och tröst.

Så vill vi ha det

Cancerfonden

Cancerfonden har tagit fram broschyren “Sex och cancer”. Broschyren kan förbereda patienten på samtal om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Den tar också upp psykisk hälsa och hur man som patient kan få stöd.

Sex och cancer, Cancerfonden

Cancer och sex, RFSU

Webbsidan tar kortfattat upp cancer och sex. Finns på olika språk och även med bildstöd.

Cancer och sex, RFSU

1177 Vårdguiden

Cancer och sexualitet, 1177 Vårdguiden

Ung Cancer

Kortfattat med tankar, erfarenheter och berättelser från medlemmar i Ung Cancer.

Sex, fertilitet och cancer

Men när får jag ligga igen? – därför pratar Ung Cancer om sex

Mindre lust till sex

Under Ung Cancer Forum 2016 fördes en dialog på scen mellan närstående, patienter och vårdpersonal om sex, normer och cancer.

Ung Cancer Forum – ett samtal om sex, normer och cancer

Efter Cancern

Efter Cancern tar upp symtom, fakta, lösningar och berättelser från patienter.

Efter Cancern

På webbplatsen finns även en länk till broschyren “Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom” som tagits fram av verksamheten onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Broschyren riktar sig till personer som haft cancer i nedre delen av buken men kan vara bra att läsa för alla som drabbats av cancer.

“Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom”

Regionala cancercentrum i samverkan

Regionala cancercentrum i samverkan har tagit fram vårdprogram för många olika cancerdiagnoser. Det finns även ett specifikt vårdprogram framtaget för Cancerrehabilitering.

Kunskapsbank för cancervården

Regionala cancercentrum i samverkan har även tagit fram en vägledning om cancer under graviditet. Fokus är vård och behandling under graviditeten samt tiden närmast efter förlossning.

Cancer under graviditet - vägledning

Podd om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sex på arbetstid, Sex och cancer

Patientföreningar

De olika patientföreningarna har information på sina webbplatser. Nedan ges några exempel.

Blodcancerförbundet

Blodcancerförbundet finns till för de som drabbats av blodcancer eller annan allvarlig blodsjukdom, närstående och personal inom hematologi.

Sex och samlevnad, Blodcancerförbundet

Prostatacancerförbundet

Prostatacancerförbundet verkar för ökad kunskap om prostatacancer och stödjer bland annat forskning och utveckling genom en egen fond och driver påverkansarbete för en bättre prostatacancervård.

Prostatacancerförbundet