Regional vårdprocessgrupp

Processgruppens uppdrag är att:

  • utifrån de i kartläggningen identifierade förbättringsområdena lägga upp en gemensam strategi för det fortsatta regiongemensamma arbetet samt verka som en styrgrupp för framtida arbetsgrupper
  • skapa regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd (RMR) samt genom gemensamt lärande överföra dessa till de lokala processteamen
  • systematiskt beskriva, utveckla, förbättra och förvalta processen regionalt och lokalt
  • säkerställa att flöden och resursanvändning optimeras och främjar effektivitet
  • aktivt inhämta, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från de lokala processteamen.

Chichi Malmström

utvecklingsledare

Skaraborgs sjukhus

Eva Källén

fysioterapeut

NU-sjukvården

Eva-Lotta Gustafsson

enhetschef arbets- och fysioterapi

Skaraborgs Sjukhus

Jesper Poucette

regional processägare cancerrehabilitering

RCC Väst

Josefin Axeland

ehetschef arbets- och fysioterapin

Södra Älvsborgs sjukhus

Maria Jönegren

biträdande procesledare

Sjukhusen i väster

Maria Lancha

enhetschef cancerrehabiliteringen

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Marisol Nylander

verksamhetsutvecklare

Sjukhusen i väster

Martin Persson

Patient- och närståendeföreträdare

Pia Andersson

enhetschef Närhälsan Trollhättan rehabmottagning

Primärvårdsrehab (offentlig primärvård)

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst

Ulrika Bergdahl

avdelningschef Rehabiliteringskliniken

Hallands Sjukhus