Regional vårdprocessgrupp

Processgruppens uppdrag är att:

  • utifrån de i kartläggningen identifierade förbättringsområdena lägga upp en gemensam strategi för det fortsatta regiongemensamma arbetet samt verka som en styrgrupp för framtida arbetsgrupper
  • skapa regionala tillämpningar av kunskapsunderlag och beslutsstöd (RMR) samt genom gemensamt lärande överföra dessa till de lokala processteamen
  • systematiskt beskriva, utveckla, förbättra och förvalta processen regionalt och lokalt
  • säkerställa att flöden och resursanvändning optimeras och främjar effektivitet
  • aktivt inhämta, sammanställa och utvärdera kunskap och erfarenheter från de lokala processteamen.

Marianne Jarfelt

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Göteborg

Maria Lancha

dietist

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Mia Johansson

läkare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Emelie Ogenhag

patient- och närståendeföreträdare

Thomas Axberg

patient- och närståendeföreträdare

Pia Andersson

enhetschef Närhälsan Trollhättan rehabmottagning

Primärvårdsrehab (offentlig primärvård)

Chichi Malmström

utvecklingsledare

Skaraborgs sjukhus

Eva Källén

fysioterapeut

NU-sjukvården

Eva-Lotta Gustafsson

enhetschef arbets- och fysioterapi

Skaraborgs Sjukhus

Josefin Axeland

ehetschef arbets- och fysioterapin

Södra Älvsborgs sjukhus

Jeanette Sehlberg

avdelningschef rehabkliniken

Hallands sjukhus

Maria Wiksten Ericsson

verksamhetschef kirurgkliniken

NU sjukvården

Carina Mannefred

utvecklingsledare

RCC Väst

Sofie Grinneback

utvecklingsledare

RCC Väst