Professionsnätverk

Syftet med arbetet i nätverksgruppen är att verka för en kunskapsbaserad och jämlik cancerrehabilitering utifrån respektive yrkesprofession.

Kontaktperson /ordförande för professionsnätverken:

Arbetsterapeuter

Agneta Ericsson

arbetsterapeut

Hallands sjukhus Kungsbacka

Dietister

Maria Lancha

dietist

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fysioterapeuter

Anna-Maria Särnhult

fysioterapeut

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kuratorer

Angelica Versen

hälso- och sjukvårdskurator

Alingsås lasarett

Logopeder

Anna Ekblom

logoped

Södra Älvsborgs sjukhus