Professionsnätverk

Syftet med arbetet i nätverksgruppen är att verka för en kunskapsbaserad och jämlik cancerrehabilitering utifrån respektive yrkesprofession.

Kontaktperson /ordförande för professionsnätverken:

Arbetsterapeuter

Lena Rostberg

Arbetsterapeut

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Dietister

Isabelle Larsson

dietist

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Kuratorer

Sanna Flink Sundin

kurator

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Fysioterapeuter

Anna-Maria Särnhult

fysioterapeut

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Logopeder

Anna Ekblom

logoped

Södra Älvsborgs sjukhus