Cancerrehabilitering i väst

Cancerrehabilitering är viktigt före, under och efter cancerbehandling. I det Nationella vårdprogram för cancerrehabilitering 2019, belyses det som är gemensamt för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos.

Här kan du läsa det nationella vårdprogrammet och den regionala medicinska riktlinje (RMR) som handlar om hur det nationella vårdprogrammet ska tillämpas i Västra Götalandsregionen. Tillämpningsdokumentet är utarbetat av regional processgrupp för cancerrehabilitering, RCC Väst.

Riktlinjer som gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos.

Nationellt vårdprogram och regional medicinsk riktlinje

På uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen utfördes en kartläggning av cancerrehabilitering, vilken färdigställdes i augusti 2019. Utifrån kartläggningen fick RCC väst i uppdrag att ta fram en handlingsplan. Den godkändes av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen juni 2021 och ligger till grund för arbetet med cancerrehabilitering. Se länkar till kartläggningen och handlingsplanen nedan.

Handlingsplanen beskriver utvecklingsområden i form av arbetspaket. Flera har genomförts. Arbetsområden nu i fokus är:

  • Helhetsbedömning av rehabiliteringsbehov
  • Utökad tillgång till lymfterapi
  • Regionalt cancerrehabiliteringscentrum
  • Uppföljningsmöjligheter
  • Neurologisk rehabilitering

En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen(pdf,nytt fönster)

Regional handlingsplan cancerrehabiltering (pdf, nytt fönster)