Cancerrehabilitering i västt

Cancerrehabilitering är viktigt under och efter cancerbehandling. I Tillämpning av Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2017 belyses det som är gemensamt för alla cancersjukdomar - oavsett diagnos. Hela patienten - hela vägen!

Här hittar du förutom vårdprogrammet information om en rad viktiga ämnen som gäller cancerrehabilitering. Riktlinjer som bara gäller enskilda cancerdiagnoser finns i vårdprogrammen under respektive cancerdiagnos. Texterna vänder sig i första hand till vårdteamen, men patienter och allmänhet är också välkomna att studera innehållet.

Den regionala medicinska riktlinjen (RMR) utgör ett tillämpningsdokument till Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och är utarbetad av regional processgrupp för cancerrehabilitering, RCC Väst.
Läs mer om regional medicinsk riktlinje cancerrehablitering (pdf)

Sidan bakgrundsmaterial innehåller mer utförliga texter, PM, undervisningsmaterial, med mera.  

Allt material är granskat av patientföreträdare och vi välkomnar ytterligare synpunkter och förslag för att sidan ska vara aktuell.

Aktuellt arbete

På uppdrag av Samverkansnämnden i Västra sjukvårdsregionen utfördes oktober 2018- augusti 2019 en kartläggning av cancerrehabilitering. 

Målet är att kartläggningen ska kunna leda till en förbättrad och evidensbaserad cancerrehabilitering, samt att den ska kunna tjäna som en plattform för forskning och utveckling inom området och därigenom leda till en mer jämlik cancerrehabilitering som bidrar till en god vård och ett gott liv i Västra sjukvårdsregionen

I rapporten "En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen" redovisas resultat samt tio utvecklingsområden som kan utveckla och stärka cancerrehabiliteringen.

En ännu bättre cancerrehabilitering i Västra sjukvårdsregionen(pdf,nytt fönster)

Utvecklingsarbetet drivs av processägare, utvecklingsledare och representanter från olika delar av sjukvården i väst samt från patient- och närståenderådet.

Regional vårdprocessgrupp

Regional processägare

porträtt

Marianne Jarfelt

regional processägare cancerrehabilitering, svenska arbetsgruppen för långtidsuppföljning efter barncancer (SALUB)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

 

porträtt

Sofie Grinneback

utvecklingsledare,

RCC Väst

Representanter Sjukhusförvaltning

Helena Berg Perslow

avdelningschef

NU-sjukvården

 

Anki Delin Eriksson

verksamhetsutvecklare

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Chichi Malmström

utvecklingsledare

Skaraborgs sjukhus

Therese Mybeck

sektionschef

Södra Älvsborgs Sjukhus

Marie Sjödén

projektledare

Region Halland

Vakant

Privat primärvård

Vakant

Offentlig primärvård

 

 

Representanter Patient- och närståenderåd

Vuokko Elner

patient- och närståendeföreträdare

 

Christer Peterson

patient- och närståendeföreträdare