MENY

Att ladda ner

Formulär

Smärtskattningsformulär (pdf) 

Patientinformation

För blod, lymfom och myelom finns det separata versioner av broschyrerna om fysisk aktivitet och munvård.

Regional patientinformation - blod, lymfom och myelom

Fysisk aktivitet (pdf)

Internet - en ovärderlig kunskapskälla - men ibland en fälla! (pdf)

Morfinbehandling (pdf) Information vid behandling med morfin eller morfinliknande preparat.

Munvård (pdf) Till Dig som behandlas/behandlats med läkemedel som kan leda till biverkningar i munnen.

Strålningsbehandling och tobaksstopp (pdf)


Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 8 oktober 2018