Utbildning för patient- och närståendeföreträdare i Västra sjukvårdsregionen

Målet med patient- och närståendeföreträdarubildningen är att stärka patienter och närståendes kunskap och ställning, så att de aktivt kan delta i förbättringsarbeten inom cancervården.

Utbildningen vid Regionalt cancercentrum väst vänder sig till samtliga:

  • patientföreningar, förbund, nätverk och processer inom cancerområdet
  • patient- och närståendeföreträdare som är aktiva i RCC:s process- vårdprogram- och kvalitetsregisterarbete
  • representanter i patient och närståendeperspektivrådet.

Utbildning 2018

En ny nationell utbildning för patient- och närståendeföreträdare har tagits fram under 2018. Läs mer om utbildningen